Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

 

imagesΥποβλήθηκε από το τμήμα Προγραμματισμού, τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη ΔΕΥΑΘ, η πρόταση ένταξης για το έργο της “Κατασκευής εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Λακκιάς και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Λουτρών Θέρμης” στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” με προτεινόμενο προϋπολογισμό 2.035.186€, αφού επικαιροποιήθηκαν οι σχετικές μελέτες. “Το έργο εντάσσεται στο μεγάλο σχεδιασμότης δημοτικής αρχής για την ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης του Ανθεμούντα, ο οποίος υλοποιείται σταδιακά μετά από την εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων για κάθε έργο” σημειώνει ο Απόστολος Τσολάκης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο οικισμός της Λακκιάς, που σήμερα εξυπηρετείται με βόθρους, θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων το οποίο θα συνδέεται με τον υφιστάμενο συλλεκτήρα στα Λουτρά Θέρμης, ενώ από εκεί τα λύματα θα παροχετεύονται στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Το έργο της κατασκευής αποχετευτικού δικτύου στη Λακκιά αναμένεται να συμβάλει θετικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, αλλά και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, το γεγονός ότι θα γίνουν ιδιωτικές συνδέσεις των κατοίκων του οικισμού της Λακκιάς με το δίκτυο αποχέτευσης και θα καταργηθούν οι υφιστάμενοι βόθροι θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης ορίζεται στους 7 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου για την εξεύρεση χρηματοδοτικού εργαλείου έχουν ξεκινήσει, ήδη, από το 2011 με την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων προκειμένου το έργο να καταστεί “ώριμο” για χρηματοδότηση. Η πρόταση υποβλήθηκε αφού επικαιροποιήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του δήμου και τη ΔΕΥΑΘ οι σχετικές μελέτες, σεσυνέχεια της με αρ. πρωτ. 18341/10-5-2018 Πρόσκλησης ΙΙ «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης», του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο