ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα 9 Οκτωβρίου 2020 ο δήμος Θέρμης, εκπροσωπούμενος από τον δήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α), το οποίο εδρεύει στη Θέρμη και εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, Δρα. Αθανάσιο Γ. Κωνσταντόπουλο.

Το MoU είναι καρπός των συζητήσεων μεταξύ των δύο μερών, στη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συνάφεια στόχων και συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων μεταξύ του ΕΚΕΤΑ και του δήμου Θέρμης, κοινό αναπτυξιακό όραμα για την οικονομία του δήμου Θέρμης, καθώς και κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης, του δημόσιου τομέα, του δήμου Θέρμης και της ευρύτερης περιοχής.

Δήμος Θέρμης και ΕΚΕΤΑ αναγνωρίζουν την ανάγκη για διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία και την έρευνα, καθώς και τη σημασία της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών σε περιοχές του δήμου Θέρμης, όπως και την ανάγκη συνεχούς και έγκυρης ενημέρωσης των εργαζομένων του ΕΚΕΤΑ και των δημοτών του δήμου Θέρμης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αναγνωρίζουν, επίσης, τα ευρύτερα οφέλη τα οποία θα προκύψουν για την οικονομία και την κοινωνία του δήμου Θέρμης από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων η οποία μπορεί να προκύψει από τη συστηματική συνεργασία μεταξύ του δήμου και του ΕΚΕΤΑ.

Σκοπός του MoU είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, ώστε να ενισχυθεί η διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία του δήμου Θέρμης. Τα πεδία συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνουν:
1. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και σύνδεσης της έρευνας με την τοπική κοινωνία και βιομηχανία (κοινές εκδηλώσεις, workshops, συνέδρια, κ.ά.).
2. Ανάληψη κοινών δράσεων, προώθησης και ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και κοινό σχεδιασμό και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων.
3. Συντονισμό προσπαθειών δικτύωσης και προβολής των δύο φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δίκτυα, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις (ισχύει και για μεμονωμένα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Θέρμης και ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ).
4. Συνεργασία για την ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση κοινών θέσεων σε προκλήσεις και αναπτυξιακά θέματα της ευρύτερης περιοχής και του δήμου Θέρμης ειδικότερα.
5. Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, ημερίδων εργασίας (workshops), σεμιναρίων κατάρτισης και συνεδρίων σε θέματα καινοτομίας, ανάπτυξης, εξωστρέφειας, μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και άλλα ειδικότερα θέματα που ενδιαφέρουν τους δημότες και τις επιχειρήσεις του δήμου Θέρμης και το ΕΚΕΤΑ όπως ενέργεια, πληροφορική/τηλεματική, αγροβιοδιατροφή, υγεία, μεταφορές, logistics, smart cities, κ.ά.
6. Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7. Προώθηση θεμάτων και δράσεων των δύο φορέων μέσα από τις ιστοσελίδες τους αντίστοιχα.

Σε δηλώσεις του, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος τόνισε πως “είναι πολύ σημαντικό για το δήμο μας και την περιοχή μας, να φιλοξενεί καινοτόμους επιστημονικούς φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ. Από τις συζητήσεις τις οποίες κάναμε διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έδαφος συνεργασίας καθώς διαθέτουμε κοινά οράματα και στόχους όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της καινοτομίας και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό καθορίσαμε τα πεδία συνεργασίας και μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα καταλήξουμε και σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις”.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη ενίσχυσης τέτοιων πρωτοβουλιών, που μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας επισημοποιεί και επεκτείνει την ήδη στενή συνεργασία του ΕΚΕΤΑ με το δήμο Θέρμης, ο οποίος προσφέρει το φιλόξενο περιβάλλον του στο ΕΚΕΤΑ τα τελευταία 35 χρόνια. Μαζί αντιμετωπίζουμε τις σύνθετες προκλήσεις της εποχής, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και συνδιαμορφώνουμε πρωτοβουλίες προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής».


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο