ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου|

 Μέσα στο Α΄ Τρίμηνο του 2023, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, δέχτηκε και διεκπεραίωσε 1.283 αιτήματα τα οποία αφορούσαν κυρίως οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, σιδηρουργικές και ξυλουργικές εργασίες, εργασίες ελαιοχρωματισμών, συντηρήσεις ασφαλτοστρωμένων και χαλικοστρωμένων δρόμων αστικής και αγροτικής οδοποιίας

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

 

ΓΡΑΠΤΑ (ΙΡΙΔΑ)

ΕΓΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

183

293

150

626

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΠ

  21

280

  93

394

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

230

   0

  33

263

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

434

573

276

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

1.283

Από τα αιτήματα αυτά τα 434 ήταν γραπτά, τα 276 ήταν προφορικά και 573 ήταν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα novoville. Από το σύνολο των 1.283 αιτημάτων του Α΄ τριμήνου 2023, το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ολοκλήρωσε τα 963, ενώ διεκπεραίωσε και 158 επιπλέον αιτήματα που υποβλήθηκαν πριν από το Α΄ τρίμηνο του 2023 και εκκρεμούσαν, λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, ή λόγω έλλειψης υλικών.

Αναλυτικά:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

 

ΓΡΑΠΤΑ (ΙΡΙΔΑ)

ΕΓΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

124

176

124

424

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΠ

  13

221

  82

316

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

191

   0

  32

223

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

328

397

238

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

963

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31/12/2022ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

 

ΓΡΑΠΤΑ (ΙΡΙΔΑ)

ΕΓΑΡΜΟΓΗ NOVOVILLE

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

32

39

14

85

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΠ

10

13

 1

24

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

45

 4

 0

49

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

87

56

15

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

158

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

963

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

158

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

1.121

Τα αιτήματα αφορούσαν κυρίως αποκαταστάσεις βλαβών σε τσιμεντοστρωμένους και ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πεζοδρόμια, σε πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας, και ονοματοδοσίας οδών, καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων, τοποθέτηση κώνων και εμποδίων πεζοδρομίων, επισκευές ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους (κιόσκια, παγκάκια, ξύλινα γεφυράκια κ.λπ.), υδραυλικές, οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες ελαιοχρωματισμών σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικά και σχολικά κτίρια, σιδηρουργικές εργασίες, κατασκευή επίπλων για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, Σχολεία κλπ.

·        Από τα 1.283 αιτήματα, τα 263 αφορούσαν αιτήματα σχολείων. Από τα συνεργεία του Τμήματος ολοκληρώθηκαν τα 223 και 49 επιπλέον που υποβλήθηκαν πριν το A΄ τρίμηνο του 2023 και  εκκρεμούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας, είτε λόγω έλλειψης υλικών. Τα αιτήματα των σχολείων ήταν σχετικά με κατασκευές ή επισκευές επίπλων και εξοπλισμού σχολείων (ντουλάπες, ερμάρια, καθίσματα, θρανία, πάγκοι, φελοπίνακες, πίνακες ανακοινώσεων, παγκάκια), θυρών και κουφωμάτων, ελαιοχρωματισμούς πάσης φύσεως, αποκαταστάσεις περιφράξεων (κιγκλιδώματα, τοιχεία), διάφορες σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικά κάγκελα, καγκελόπορτες, μεταλλικές θύρες, κλειδαριές, μικροί κάδοι απορριμμάτων), υδραυλικές επεμβάσεις σε χώρους υγιεινής, αποκαταστάσεις βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και απορροής ομβρίων (υδρορροές), επισκευές στο δίκτυο θέρμανσης και αντικαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων,  διάφορες οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, δάπεδα, πλακοστρώσεις, κοιτοστρώσεις, πεζοδρόμια κ.λπ.), ηλεκτρολογικές εργασίες (βραχυκυκλώματα, αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων, επισκευή πριζών, επισκευή σε ηλεκτρικές κλειδαριές και κουδούνια, αποκατάσταση φωτισμού αύλειων χώρων, έκτακτες ανάγκες κ.ο.κ.).

·        Το Τμήμα Συντήρησης δέχεται και διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των πολιτών για καμένους λαμπτήρες στο δημοτικό φωτισμό οδών και κατά περίπτωση, διαβιβάζει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή εκτελεί με δικά του συνεργεία ηλεκτρολόγων, τις εργασίες αποκατάστασης. Μέσα στο A΄ τρίμηνο του 2023, διαχειρίστηκε 394+24= 418 αιτήματα πολιτών και προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, που αφορούσαν στη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού (καμένοι λαμπτήρες). Προέβη σε αντικατάσταση περίπου 960 λαμπτήρων σε όλο το δήμο Θέρμης για το φωτισμό οδών, παιδικών χαρών, κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων, καθώς και στην αντιμετώπιση πολλών περιπτώσεων βραχυκυκλωμάτων στο δίκτυο φωτισμού.

·        Προέβη στην αποξήλωση επικίνδυνων οργάνων καθώς και στον αποκλεισμό οργάνων παιδικών χαρών που στερούνται πιστοποίησης σε διάφορους οικισμούς, Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς, έπειτα από εντολές του Τμήματος Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων.

·        Συντήρησε ασφαλτοστρωμένους δρόμους και επισκεύασε φθορές, χρησιμοποιώντας περίπου 19 τόνους ψυχρής ασφάλτου και 8,5 τόνους θερμού ασφαλτικού σκυροδέματος..

·        Συντήρησε χαλικοστρωμένους αγροτικούς δρόμους, χρησιμοποιώντας 1.200 τόνους αδρανή.

·        Κατασκεύασε ή επισκεύασε πεζοδρόμια που είχαν υποστεί βλάβες από ρίζες δένδρων ή καθιζήσεις και πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους ή δρόμους διαστρωμένους με ιδιαίτερα υλικά (κυβόλιθους, τεχνητό γρανίτη, ακανόνιστη πέτρα κ.λπ.) στους οικισμούς Θέρμης, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου, Τριλόφου, Βασιλικών, Σουρωτής.

·        Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση οστεοθυρίδων στην Αγ. Παρασκευή και για να τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

·        Πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση με κατασκευή πεζοδρομίων (μέχρι τσιμεντόστρωση) στο δρόμο προς τα παλιά νεκροταφεία Βασιλικών και στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Ν. Ραιδεστού.

·        Πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση στο κτίριο του συνεταιρισμού στο Τριάδι (ολική ανακαίνιση κτίσματος (οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, ξυλουργικά κ.λπ.).

·        Εκτέλεσε οικοδομικές, ξυλουργικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στο ΚΕΠΕΑ Θέρμης στο Λιβάδι (επισκευές στον αύλειο χώρο, επισκευή ξύλινων κιγκλιδωμάτων, ελαιοχρωματισμοί, υδραυλικές εργασίες, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού).

·        Κατασκεύασε έπιπλα για δομές του Δήμου (Κοινοτικά Καταστήματα, Γραφείο Κοιμητηρίων, Κέντρο Κοινότητας) και σχολεία.

·        Τοποθέτησε ή επισκεύασε μικρούς μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων για τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

·        Τοποθέτησε ή επισκεύασε πινακίδες κυκλοφορίας σε όλους τους οικισμούς, κώνους, καθώς και εμπόδια πεζοδρομίων.

·        Απέκλεισε επικίνδυνα σημεία, με πλέγμα ή εμπόδια (π.χ. αποκλεισμός πεζόδρομου Κ. Ραφαηλίδου-Παπαδάκη, στη συμβολή με την οδό Καζαντζίδη, δίπλα στο ρέμα).

·        Τοποθέτησε ή επισκεύασε ξύλινα παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου, ή σε παιδικές χαρές και σχολεία.

·      Πραγματοποίησε βαφές: Α) σε Σχολεία (1ο Νηπιαγωγείο Ταγαράδων, 3ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου, 3ο Νηπιαγωγείο Ν. Ραιδεστού, 4ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, 7ο Νηπιαγωγείο Θέρμης, Δημοτικό Περιστεράς, 2ο Δημοτικό Ν. Ραιδεστού, Δημοτικό Ταγαράδων, 3ο Δημοτικό Θέρμης-Τριαδίου, 1ο Γυμνάσιο Θέρμης, 2ο Γυμνάσιο Θέρμης, 3ο Γυμνάσιο Θέρμης). Β) σε Δημοτικά Κτίρια και Κοινόχρηστους Χώρους στις Κοινότητες Θέρμης, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Βασιλικών, Αγ. Παρασκευής.

·        Συνέδραμε στη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων- παρελάσεις της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου (σημαιοστολισμός, βαφές Ηρώων και γραμμών παρελάσεων, τοποθέτηση εξέδρας επισήμων).

·        Συνέδραμε στο έργο της πολιτικής προστασίας με διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

·        Επιπλέον σε τακτά διαστήματα, οι υπάλληλοι του Τμήματος, αποκλειστικά παραλαμβάνουν και διαχειρίζονται όλες τις προμήθειες των υλικών και των εργαλείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και συμμετέχουν και σε επιτροπές διενέργειας και παραλαβής διαφόρων άλλων προμηθειών. Επίσης διαχειρίζονται τις προμήθειες των σχολικών επιτροπών και προσδιορίζουν τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών συντήρησης στα σχολικά κτίρια.

 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

ΠΟΣΟΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ = 1.121/(1.283+158 ) =

77,79%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ = (223+49)/(263+49) =

87,18%

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο