Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού υπεγράφη και προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση, με την οποία παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων χορήγησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης, οι οποίες θα έπρεπε κανονικά να επανυποβληθούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 και Ιανουάριο του 2021. Μετά την τρίμηνη παράταση η επανυποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2021 αντιστοίχως.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.
Πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου Θέρμης και το τηλέφωνο 2313300739.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

epoxiko epidoma 2

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργείο Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Οικονομικών) επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του επιδόματος σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
Οι κοινότητες Ταγαράδων, Σουρωτής,Καρδίας, Τριλόφου, Νέας Ραιδεστού, Λιβαδίου, Περιστεράς, Αγίου Αντωνίου, Αγίας Παρασκευής και Κάτω Σχολαρίου, βάσει του καταλόγου ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ανήκουν στις περιοχές, που οι κάτοικοι τους, εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, θα επιδοτηθούν.
Προϋποθέσεις:
– Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
– Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω).

(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

kot3Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλονται οποτεδήποτε εντός του έτους, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ). Με νεότερη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 242/01.02.2018) τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχωντου ΚΟΤ, τα κριτήρια ένταξης, καθώς και η χορηγούμενη έκπτωση στους δικαιούχους και καταργήθηκε η απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων (αρ. 2153/3.4.96) με την οποία θεσπίστηκε το ειδικό Τιμολόγιο Πολυτέκνων.Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ, απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ. εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των νέων προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο