ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης ενημερώνει τον αγροτικό κόσμο του Δήμου μας για τις αλλαγές στην λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία από τον Ιούλιο των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ), σε ολόκληρη την χώρα. Τα ΠΕΚΑ, θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Θα έχουν σκοπό να αντιμετωπίσουν μεταξύ άλλων την «μαύρη» εργασία στα χωράφια και στους στάβλους. Οι ελεγκτές των Κέντρων, θα πραγματοποιούν επιτόπιους, τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τον καταλογισμό των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων σε βάρος ασφαλισμένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Προθεσμία, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, δίνει τελικά στον κτηνοτροφικό κόσμο, η νέα τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καταθέσει τις ενστάσεις του για την κατανομή των βοσκοτόπων.

Συγκεκριμένα η σχετική απόφαση που πήρε ΦΕΚ μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας διαβιβάζουν στην Επιτροπή, τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται εφόσον έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους στη ΔΑΟΚ μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
Για την κατανομή 2018, η τελική ημερομηνία κατάθεσης αιτημάτων είναι η 31/01/2019. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αιτήματα που κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή, εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής το επόμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων».

Στην περίπτωση δε εκείνη που ο κτηνοτρόφος μισθώνει ιδιωτική βοσκήσιμη γαία από ιδιώτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ το σχετικό μισθωτήριο και αιτείται και λαμβάνει βεβαίωση περί μη οφειλής.

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά εδώ :

ΦΕΚ ΓΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

agelada 2
Κατ’ επάγγελμα αγρότες έως 61 ετών, µε τυπική απόδοση εκμετάλλευσης έως 7.999 ευρώ, που μένουν σε περιοχές µε έως 5.000 κατοίκους και το ατονικό τους αγροτικό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, ορίστηκαν ως εν δυνάμει δικαιούχοι στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων». ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους., είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης, είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).

(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

dasikoi xartes 2

Όλες οι υποθέσεις που αφορούν τους κυρωμένους δασικούς χάρτες θα πρέπει να ρυθμιστούν έως και τις 8 Αυγούστου του 2020, προθεσμία που θα έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα δε με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας των οποίων οι δηλώσεις των τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 (ΟΣΔΕ) εμπλέκονται με Δασικούς χάρτες θα πρέπει να προβούν σε μια σειρά ενεργειών.
Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ άλλων αναφέρει:

Οι ενέργειες που πρέπει να προβούν οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 εμπλέκονται με Δασικούς χάρτες είναι:

1)Στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου (Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης ) αναγράφονται χρήσιμες πληροφορίες για τους πολίτες: http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Pages/das.aspx.

2)Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι τα ακόλουθα:

Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορεί ο πολίτης ως τις 08/08/2020: 1.Να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής: είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.

(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

sxedia beltiwshs fwtoΔιευκρινίσεις προς όλους τους υποψήφιους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης εξέδωσε το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καλύπτοντας κυρίως θέματα δικαιολογητικών για επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις, σιλό, αποθήκες, βαθμολογίας ύπαρξης ίδιας συμμετοχής και συλλογικών σχημάτων.Αναλυτικότερα στην απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται:
Πρώτα από όλα διευκρινίζεται η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ηλικίας; Ο έλεγχος της ηλικίας, ως κριτήριο επιλογής ή/και ως κριτήριο επιλεξιμότητας ή/και ως κριτήριο καθορισμού της έντασης ενίσχυσης, γίνεται σε σχέση με την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης του πρώτου σταδίου (άρθρο 12, υποπαράγραφος 1.1 της Πρόσκλησης) του αιτήματος στήριξης, δηλαδή ως προς την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των επενδύσεων.

(περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

dakoktonia prwthΜε την απευθείας ανάθεση στον ΕΛΓΟ – Δήμητρα του πιλοτικού προγράμματος για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με θέμα: «Πιλοτική εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της χώρας», συνολικού ποσού 140.000 ευρώ που αποφάσισε το αρμόδιο υπουργείο, ξεκινά το πρόγραμμα δακοκτονίας σε όλους τους Δήμους της χώρας. Μεταξύ άλλων η απόφαση προβλέπει την πληρωμή, με το ποσό των 64.700 ευρώ για τη διετία 2018 – 2019,  νέου επιστημονικού προσωπικού, γεγονός που σημαίνει ότι ο οργανισμός το επόμενο διάστημα θα πρέπει να προχωρήσει και στις ανάλογες προσλήψεις. (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο