ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

IKEAΑπό τη Δευτερα 22 Μαΐου έως την Παρασκευή 16 Ιουνίου από τις 07:30 έως τις 13:00 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής για τη φοίτηση των παιδιών τους στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Θέρμης. Στο δήμο Θέρμης λειτουργούν συνολικά επτά (7) δομές παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, στις οποίες φιλοξενούνται βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών και προνήπια ηλικίας από 2,5 έως 5 ετών. Οι παιδικοί σταθμοί του δήμου Θέρμης καλύπτουν όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του δήμου.
Όλοι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», δέχονται όμως και επιπλέον παιδιά έως τη συμπλήρωση της δυναμικότητάς τους, με οικονομική επιβάρυνση των γονέων, ενώ υπάρχουν ελαφρύνσεις για τους μόνιμους κατοίκους ή δημότες εφόσον δεν δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή έχουν κάνει αίτηση και έχουν απορριφθεί.

Παροχές
Oι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Θέρμης διαθέτουν αυλές με πιστοποιημένα παιχνίδια, αίθουσες εκδηλώσεων και ομαδικών δραστηριοτήτων.
Σε όλα τα παιδιά των παιδικών μας σταθμών παρέχεται δωρεάν σίτιση (πρωινό, φρούτο και μεσημεριανό), άριστης ποιότητας, με προσεγμένο διαιτολόγιο μελετημένο από διαιτολόγο και παιδίατρο.
Μέσα στον παιδικό σταθμό το παιδί εντάσσεται σε μια μικρή, αλλά πολύ σημαντική κοινωνία, όπου μαθαίνει να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να μοιράζεται, να ακολουθεί κανόνες και να πειθαρχεί. Όλα αυτά τα λαμβάνει μέσα από ένα σωστά δομημένο και λειτουργικό πρόγραμμα, με τη γνώση, την αμέριστη αγάπη και την υπομονή του εκπαιδευτικού καθώς και του αντίστοιχου βοηθητικού προσωπικού.
Αναμφίβολα, η προσχολική ηλικία είναι η περίοδος που τα παιδιά αναπτύσσουν τις βασικές δομές της νοητικής τους λειτουργίας και αρχίζουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και καθοδήγησης των ενεργειών τους.
Για το σκοπό αυτό, εκτός από το άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό μας προσωπικό, διαθέτουμε δωρεάν υπηρεσίες λογοπεδικού, ώστε να αναπτύσσονται στο έπακρο οι νοητικές και γλωσσικές τους ικανότητες και να ελέγχεται η γενικότερη πορεία της ανάπτυξής τους. Παράλληλα, διαθέτουν δωρεάν υπηρεσίες παιδιάτρου, ο οποίος επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους παιδικούς σταθμούς, τηρεί ατομική καρτέλα για το κάθε παιδί, ελέγχει τον εμβολιασμό των παιδιών, δίνει οδηγίες διατροφής, ενημερώνει εγγράφως τους γονείς για την υγεία των παιδιών τους και, συνεργαζόμενος με τον λογοπεδικό, παρακολουθεί την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξή τους. Για τις μετακινήσεις των παιδιών, ηλικίας άνω των 2 ετών, από και προς τους Παιδικούς Σταθμούς Μελισσόπουλα ( Θέρμη, Ν. Ραιδεστό και Τριάδι) και Ελαφάκια (για Ταγαράδες και Ν.Ρύσιο), διαθέτουμε σχολικά λεωφορεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι γονείς με μικρή οικονομική επιβάρυνση των 30 € μηνιαίως, ενώ για γονείς που κάνουν χρήση μιας μόνο διαδρομής από ή προς τον Π.Σ., με 20 € μηνιαίως και γονείς που μετακινούν δύο παιδιά, με 50 € μηνιαίως.
Οι παιδικοί σταθμοί του δήμου Θέρμης λειτουργούν καθημερινά από τις 7:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. Οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί τον μήνα Αύγουστο, ενώ τις εργάσιμες ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, παραμένει ένας σταθμός ανοικτός σύμφωνα με τη δυναμικότητα των παιδιών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι γονείς που έχουν ανάγκη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή :
1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού. Η παρούσα έντυπη αίτηση δίδεται από τους Σταθμούς.
2. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, ή κάρτα ανεργίας σε περίπτωση που δεν εργάζονται.
5. Βεβαίωση ενσήμων εάν η απασχόληση είναι στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση εισφορών από τον ασφαλιστικό φορέα για τους αυτοαπασχοπολούμενους.
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος .
7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους σταθμούς εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
8. Απόδειξη του τόπου κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας) για όσους είναι κάτοικοι αλλά δεν είναι δημότες Θέρμης.
Προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα παιδιά εργαζόμενων μητέρων κατοίκων ή δημοτών Δήμου Θέρμης.

Τροφεία

Α. Για τους δημότες και τους κατοίκους Θέρμης

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από μηδέν έως 6000                δωρεάν

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 6.001 € έως 10.000 €          50 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 €        80 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 €      110 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 €      130 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 €      150 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 €      170 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 €      200 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 €     220 €

Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα πάνω από 50.001 €                    250 €

Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού έτους. Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς, έχουν έκπτωση 20{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Περιπτώσεις μειωμένης καταβολής και απαλλαγής της μηνιαίας εισφοράς (τροφείων)

Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}.

Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. Με εισόδημα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Για κάθε παιδί πλέον των τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται κατά 10{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}.

Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} και με την προϋπόθεση να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000,00€.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.

Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.

Αν οι οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση. Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούμενοι ή να μη δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν απορριφθεί. Σε περίπτωση μη εξόφλησης οφειλών του προηγούμενου έτους, δε γίνεται εγγραφή.

Β. Για ΜΗ δημότες και κατοίκους Θέρμης

Γονείς οι οποίοι δεν είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ανεξαρτήτου ειδικής κατηγορίας, η κλίμακα μηνιαίων τροφείων, είναι ενιαία, ύψους 250 € και σε περίπτωση που φιλοξενούνται δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας έχουν έκπτωση 20{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Περιπτώσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις, θα εξετάζονται μεμονωμένα από το Διοικητικό Συμβουλίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Γ. Τρόπος επιλογής αιτήσεων

Κατ’ επιλογήν προηγούνται:

Οι αιτήσεις των οικογενειών που είναι Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ή εργαζόμενοι στο Δήμο Θέρμης

α. Των εργαζόμενων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν και το προηγούμενο έτος

β. Των εργαζόμενων μητέρων με νέα αίτηση

γ. Των άνεργων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν το προηγούμενο έτος

δ. Των άνεργων μητέρων με νέα αίτηση

Οι αιτήσεις ετεροδημοτών και κατοίκων άλλων δήμων

Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξυπηρετηθούν μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

 Δ. Τρόπος καταβολής τροφείων

Το μηνιαίο ποσό της οικονομικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα φιλοξενίας του παιδιού, στην Τράπεζα που τηρεί λογαριασμό το Νομικό Πρόσωπο.

Η εξόφληση όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος θα εξοφληθεί μαζί με τον μήνα Ιούνιο.

Η εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς γίνεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το προηγούμενο έτος.

Πέραν των δύο μηνών οφειλές είναι αιτία διαγραφής.

Με τη λήξη του σχολικού οικονομικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το ταμείο του Δήμου.

 

Δείτε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης: 190-2017

Για περισσότερες πληροφορίες στους βρεφονηπαικούς και παιδικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής . Αιτήσεις μπορείτε να υποβάλλετε στους παιδικούς σταθμούς 
Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου Θέρμης είναι οι εξής:
• Στην αγροτική περιοχή Δήμου Θέρμης (περιοχή αεροδρομίου) λειτουργεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Μελισσόπουλα»  (Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 472666, 489315)
• Στο Ν. Ρύσιο (στροφή Ρυσίου) λειτουργεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ελαφάκια» (Τηλ. Επικοινωνίας: 23920 71979, 71983)
• Στο Πλαγιάρι λειτουργεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός «Νότες Στοργής» (Τηλ. Επικοινωνίας: 23920 66516)
• Στα Βασιλικά λειτουργεί Δημοτικός Βρεφοπηνιακός Σταθμός (Τηλ. Επικοινωνίας: 23960 22397)
• Στη Θέρμη λειτουργεί Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός   (Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 462555)
• Στην Καρδία λειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός «Γλυκές Μελωδίες»  (Τηλ. Επικοινωνίας: 23920 66433)
• Στη Νέα Ραιδεστό λειτουργεί ο Παιδικός Σταθμός «Φωλίτσα» (Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 465017)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο