Ενημέρωση, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Την 1η Μαρτίου 2023 ο δήμος Θέρμης, δια των αρμοδίων υπηρεσιών του, προχώρησε στην κατεδάφιση της επικινδύνως ετοιμόρροπης οικίας της ευεργάτιδας Φώφης Πατίκα η οποία βρίσκεται εντός του αύλειου χώρου του συγκροτήματος του θεάτρου “Άλσος” στα Βασιλικά. Αυτή ήταν μια επιβεβλημένη ενέργεια, έπειτα από το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών η οποία έκρινε ομόφωνα ότι “η κατοικία είναι επικινδύνως ετοιμόρροπη και απαιτείται η κατεδάφισή της”.

Για όσους επιχειρούν εσκεμμένα να δημιουργήσουν λανθασμένες εντυπώσεις σχετικά με αυτήν την επιβεβλημένη ενέργεια κατεδάφισης, παραθέτουμε τα εξής πραγματικά γεγονότα:

 

  1. Στις 13 Ιανουαρίου 2016 ο τότε πρόεδρος της Κοινότητας Βασιλικών Στυλιανός Δούμπλιος με έγγραφό του προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης ζήτησε να γίνει έρευνα για τη στατικότητα του κτιρίου της οικίας της ευεργάτιδας Φώφης Πατίκα η οποία βρίσκεται εντός του αύλειου χώρου του συγκροτήματος του θεάτρου “Άλσος” στα Βασιλικά, έτσι ώστε μελλοντικά να αξιοποιηθεί.

 

  1. Τον Ιούνιο του 2016 επιτροπή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θέρμης πραγματοποίησε πρωτοβάθμιο έλεγχο στην κατοικία όπου διαπίστωσε ότι το κτίσμα «παρουσίαζε σημαντικές βλάβες με ενδείξεις ετοιμορροπίας». Κατόπιν αυτού, παρέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών, όπως ακριβώς προβλέπει ο σχετικός νόμος.

 

  1. Η τριμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών η οποία συγκροτείται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης πραγματοποίησε την αυτοψία στις 20 Μαρτίου 2017. Στο πόρισμα το οποίο συνέταξε και απέστειλε, όπως προβλέπεται, στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης αποφαίνεται ομόφωνα ότι “η κατοικία είναι επικινδύνως ετοιμόρροπη και απαιτείται η κατεδάφισή της”.

Στην ομόφωνη αυτή απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε καθώς, όπως αναφέρει στο πόρισμά της, κατά την αυτοψία στην κατοικία της ευεργάτιδας Φώφης Πατίκα διαπίστωσε ότι πρόκειται για μια παλαιά, ισόγεια πλινθόκτιστη οικία με ξύλινη κεραμωτή στέγη. «Τα εξωτερικά επιχρίσματά της είναι αποσαθρωμένα σε μεγάλη έκταση με αποτέλεσμα να έχουν αποκαλυφθεί οι εξωτερικές περιμετρικές τοιχοποιίες οι οποίες σε ορισμένα σημεία παρουσιάζουν έντονες ρωγμές και αποκλίσεις από την κατακόρυφο, στοιχεία δηλωτικά της στατικής ανεπάρκειάς τους. Εσωτερικά υφίσταται αποσάθρωση και τμηματική κατάρρευση του ξύλινου δαπέδου και των εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων. Η ξύλινη κεραμοσκεπή έχει καταρρεύσει σε μεγάλη έκταση, ενώ η εναπομένουσα παρουσιάζει εκτεταμένης φύσεως επικινδυνότητα καθώς ο ξύλινος σκελετός της που εδράζεται στην περιμετρική τοιχοποιία, έχει αποσαθρωθεί λόγω παλαιότητας, ελλιπούς συντήρησης και υγρασίας και υφίσταται άμεσος κίνδυνος κατάρρευσης των αμοιβόντων και λοιπών στοιχείων της».

 

Η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι η κατεδάφιση θα πρέπει να γίνει εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση του πορίσματός της “κατά του οποίου δεν επιτρέπεται ένσταση”. Υπεύθυνος, δε, για την κατεδάφιση, σύμφωνα με το νόμο, είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, εν προκειμένω δηλαδή ο δήμος Θέρμης.

Για το λόγο αυτό και με βάση το απολύτως δεσμευτικό πόρισμα της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών ο δήμος Θέρμης δεν είχε καμία άλλη επιλογή παρά μόνο να κινήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να προχωρήσει στην κατεδάφιση του κτίσματος, κάτι που έγινε την 1η Μαρτίου 2023.

Είναι αυτονόητο ότι η όλη διαδικασία έγινε βάσει όσων προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (έκδοση άδειας κατεδάφισης, λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας, διαχείριση των υλικών ΑΕΚΚ κ.ο.κ.).

 

Σημειώνεται, δε, ότι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, για κτίρια τα οποία έχουν κριθεί κατεδαφιστέα λόγω επικινδυνότητας, δεν απαιτείται καμία γνωμοδότηση από κάποια άλλη υπηρεσία.

Επιπλέον, η κατάσταση του κτιρίου, όπως με λεπτομέρειες περιγράφεται στο πόρισμα της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κατασκευών δεν επέτρεπε καμία άλλη παρέμβαση, όπως για παράδειγμα η αναπαλαίωσή του, πλην της κατεδάφισης.

 

Ο Δήμος Θέρμης, σεβόμενος απολύτως την επιθυμία της ευεργάτιδας Φώφης Πατίκα για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου έχει ήδη αποφασίσει, σε συνεννόηση και με τον Λαογραφικό Χορευτικό Σύλλογο Βασιλικών ο οποίος χρησιμοποιεί το χώρο, να προχωρήσει στην ανέγερση καινούργιου κτιρίου, στον ίδιο χώρο, στο οποίο θα λειτουργήσει το Λαογραφικό Μουσείο Βασιλικών.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο