Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

thlefrontida ptwthΤέσσερεις μήνες δράσης και προσοφράς στους συμπολίτες μας συμπλήρωσε το ολοκληρωμένο σύστημα της «Τηλεφροντίδας», που υλοποιείται στο Δήμο Θέρμης σε πιλοτική μορφή από τις 17 Νοεμβρίου 2017, οπότε και ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού στους ωφελούμενους και ξεκίνησε η δράση για τους επόμενους έξι μήνες. Ο Δήμος Θέρμης εξασφάλισε μία μοναδική υπηρεσία πρόληψης υγείας που λειτουργεί κυριολεκτικά ως ομπρέλα προστασίας. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στην υγεία και καινοτόμους τρόπους, χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία προς όφελος των δημοτών μας.

Η πρόληψη και η προαγωγή της Υγείας επικεντρώνεται στο σύνολο των Δημοτών μέσα στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής, με στόχο να τους καθιστά ικανούς να αναλαμβάνουν αυθόρμητα ή και οργανωμένα υπεύθυνη δράση και στάση για την υγεία τους. Ειδικότερα, όσον αφορά τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες , ηληκιωμένους και ΑΜΕΑ, η ικανότητα αυτή παίζει καθοριστικό και άμεσο ρόλο στο επίπεδο διαβίωσης τους. Οι τεχνολογίες της Ψηφιακής Υγείας και των Τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν καθοριστικά πλέον με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στην διαμόρφωση ενός αξιόλογου επίπεδου διαβίωσης και προστασίας των συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη. Σε πρακτικό επίπεδο, οι ψηφιακές αυτές υπηρεσίες ανέλαβαν τους τελευταίους τέσσερεις μήνες τον ρόλο μιας Ψηφιακής Ομπρέλας Προστασίας της Υγείας η οποία περιλαμβάνει εφαρμογές Τηλεφροντίδας και Προληπτικής Ιατρικής σε πενήντα συνολικά οφελούμενους του Δήμου μας.

thlefrontida 1Αναλυτικά μέσω του συστήματος της τηλεφροντίδας, επιβλέπεται το περιβάλλον, εντός και εκτός οικίας, η συμπεριφορά και η καθημερινή δραστηριότητα ενός ανθρώπου με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες χρειάζεται βοήθεια. Η τηλεφροντίδα απευθύνεται κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους και ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας. Βασικός σκοπός της υπηρεσίας είναι να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την παραμονή στο σπίτι και την ανεξάρτητη διαβίωση ανθρώπων που χρίζουν βοήθειας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καθυστέρηση ή και αποφυγή παροχής περισσότερο κοστοβόρων υπηρεσιών.  Τα συστήματα τηλεφροντίδας χρησιμοποιούνται με επιτυχία στις περισσότερες χώρες της Βόρειας και Δυτικής ευρώπης, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και Αυστραλία για πάνω από 40 χρόνια και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η παροχή των υπηρεσιών επιδοτείται από κρατικούς φορείς.
Οι τέσσερις (4) κοινωνικές λειτουργοί των αντίστοιχων δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου, προχώρησαν στην επιλογή 50 ωφελούμενων από διάφορες κοινότητες του Δήμου εκ των οποίων οκτώ ωφελούμενοι επιλέχθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών, 28 ωφελούμενοι στη Δημοτική Κοινότητα Θέρμης και 14 ωφελούμενοι από την περιοχή της Μίκρας. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι Κοινωνικοί Λειτουργοί βρίσκονται αρωγοί για την εύρυθμη λειτουργία του, τόσο προς τους ωφελούμενους όσο και προς την ανάδοχη εταιρία και σε πολλές από τις περιπτώσεις κλήσεων είτε αφορά πτώσεις εντός οικίας, είτε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

thlefrontida 2Προτεραιότητα άλλωστε  των Κοινωνικών λειτουργών του Δήμου ήταν καταρχάς η δημιουργία μιας «κοινωνικής» βάσης δεδομένων, ενός «δικτυακού κοινωνικού χάρτη» όπου έγινε καταγρσφή των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου μας. Με την εφαρμογή και υλοποίηση του συστήματος έγινε προσπάθεια για την βελτίωση πολύ σημαντικών ζητημάτων όπως επικοινωνία, ενημέρωση, αίσθημα ασφάλειας, πρόληψη και παρέμβαση. Πιο συγκεκριμένα από το Νοέμβριο 2017 έως σήμερα παρέχονται σε 50 συμπολίτες μας υπηρεσίες τηλεφροντίδας όπου μέσα από ειδικές συσκευές και με τη χρήση της τεχνολογίας μπορούσαν άμεσα να ειδοποιήσουν (alert button-SOS) για κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή να μιλήσουν άμεσα (μέσω κινητής τηλεφωνίας με το ιατρικό συντονιστικό κέντρο που έχει οριστεί για αυτό τον σκοπό. Κύριο μέλημα των Κοινωνικών Λειτουργών του Δήμου μας ήταν να έχουν οι πενήντα συμπολίτες μας στους οποίους εφαρμόζεται το ολοκληρωμένο σύστημα: Άμεση τηλεφωνική ιατρική βοήθεια και σύνδεση, άμεση και ταυτόχρονη ενημέρωση οικείου προσώπου και oργάνωση της αποστολής κατ’ οίκον βοήθειας με Γιατρό, Νοσηλευτή ή και Ασθενοφόρο όπου κρίθηκε απαραίτητο.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο