Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

eopepΤο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θέρμης ενημερώνει τους δημότες μας πως στο πλαίσιο των δράσεων που εφαρμόζει η Διοίκηση του Ενιαίου Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, προχωρά στην κατάργηση του παράβολου για τη Βεβαίωση Πιστοποίησης . Στην κατεύθυνση αυτή θα χορηγείται η Βεβαίωση Πιστοποίησης ηλεκτρονικά, αφού ήδη έχει υπογραφεί η σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεχόμενο σχετική πρόταση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, η οποία μάλιστα προωθείται για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση, καταργείται το παράβολο 10 € που κατέβαλαν οι δικαιούχοι απόφοιτοι ΙΕΚ προκειμένου λάβουν τη «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης», μετά την έκδοση από τον Οργανισμό των αποτελεσμάτων από τις σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης. Επίσης καταργείται το παράβολο 10 € που κατέβαλαν οι δικαιούχοι απόφοιτοι ΙΕΚ προκειμένου λάβουν αντίγραφο «Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας και κατάρτισης επιπέδου 5», σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου διπλώματος. Η «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» αποφοίτων ΙΕΚ θα χορηγείται πλέον ηλεκτρονικά από τον ΕΟΠΠΕΠ, σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί στο εξής η ταλαιπωρία των πολιτών και το οικονομικό κόστος και να περιοριστεί η σχετική γραφειοκρατία.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο