ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού (covid-19) στους χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του, εκπόνησε και ήδη υλοποιεί ο δήμος Θέρμης. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή με συντονιστή τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη. Υπογραμμίζεται ότι το σχέδιο δράσης αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο δήμο καθώς και όσων είναι αναγκαίο να προσέλθουν στις υπηρεσίες του.
Το πλήρες σχέδιο δράσης έχει ως εξής:

Το παρόν σχέδιο δράσης του Δήμου Θέρμης συμμορφώνεται πλήρως με το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα το οποίο εξέδωσε την 01/10/2020 ο ΕΟΔΥ καθώς και με τις σχετικές συστάσεις του ΕΟΔΥ.
Στόχος της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου είναι: α) η ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του ιού στους εργαζόμενους του Δήμου, β) η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν χρήζουν νοσηλείας και γ) ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα.
Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης ο δήμος Θέρμης έχει συγκροτήσει ειδική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης ως συντονιστής διαχείρισης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στέλιος Αποστόλου, ως αναπληρωτής συντονιστής διαχείρισης και οι κ. Κώστας Τιτέλης, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και Εύη Λάππα, γενική γραμματέας του δήμου, ως μέλη.

Ο συντονιστής διαχείρισης και ο αναπληρωτής του μεριμνούν για:
• την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορονοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους στο δήμο.
• τη διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης στους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών και δομών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
• την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.
• την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών επιστολών ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης καθώς και την παρακολούθησή τους ώστε να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό και άμεση επικοινωνία με τους συντονιστές του Σχεδίου Δράσης. Οι Διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, των Νηπιαγωγείων, των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών οφείλουν να επικοινωνήσουν αμέσως με τους συντονιστές του σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος που εκδηλώθηκε στη σχολική τους μονάδα προκειμένου να γίνει άμεση απολύμανση των χώρων τους.
• την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών επιστολών ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας όλων των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό και άμεση επικοινωνία με τους συντονιστές του Σχεδίου Δράσης . Οι πρόεδροι και τα μέλη των συλλόγων του Δήμου οφείλουν να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του παρόντος Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θέρμης για την τήρηση των μέτρων προστασίας στους χώρους που χρησιμοποιούν και να επικοινωνήσουν αμέσως με τους συντονιστές του Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ή σε μέλη του συλλόγου τους ή των οικογενειών τους ή σε μέλη άλλων συλλόγων με τους οποίους ήρθαν σε επαφή.
• την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών επιστολών ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας των Προέδρων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών και των Δομών των Δημοτικών Νομικών Προσώπων, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό και άμεση επικοινωνία με τους συντονιστές του Σχεδίου Δράσης . Οι πρόεδροι και οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών και των Δομών των Δημοτικών Νομικών Προσώπων οφείλουν να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του παρόντος Σχεδίου Δράσης για την τήρηση των μέτρων προστασίας στους χώρους που χρησιμοποιούν και να επικοινωνήσουν αμέσως με τους συντονιστές του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Θέρμης για τη διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ή σε μέλη ή εργαζόμενους των υπηρεσιών και των Δομών του νομικού προσώπου τους ή των οικογενειών τους.
• την προετοιμασία, καθαριότητα, απολύμανση και τον κατάλληλο εξοπλισμό του χώρου που έχει επιλεγεί από τη Διοίκηση του Δήμου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Κέντρο COVID 19, για τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη του σχεδίου δράσης και για την υποδοχή των εργαζομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε τεστ ανίχνευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου ή σε έκτακτες περιπτώσεις ανάγκης λόγω ύποπτου κρούσματος.

Α) Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19:
• «κρούσμα COVID-19» και «επαφές» κρούσματος COVID-19 κατά τα κλινικά κριτήρια είναι
ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα: βήχας, πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας. Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.
• «κρούσμα COVID-19» και «επαφές» κρούσματος COVID-19 κατά τα επιδημιολογικά κριτήρια είναι και στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν από την έναρξη συμπτωμάτων.

Για την εφαρμογή και διαχείριση του παρόντος σχεδίου δράσης τα κρούσματα ταξινομούνται ως εξής:
– Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια
– Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδημιολογικό κριτήριο
– Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια
– «Επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19: άτομο που είχε ιστορικό επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν από την έναρξη συμπτωμάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του κρούσματος.

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:
1) Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου):
– άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου και για περισσότερα από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
– άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
– άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης.
– άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κ.λπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
– άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.
2) Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)
– άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για λιγότερο από 15 λεπτά.
– άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για λιγότερο από 15 λεπτά.
– άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.
Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης.

Β) Διαχείριση υπόπτου κρούσματος σε εργαζόμενο των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης ή των Νομικών Προσώπων του

1. Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής του μονάδας εργασίας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.

2. Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19 εντός της οργανικής του μονάδας εργασίας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
α) Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενό του και το συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.
β) Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού, επισκεπτών κ.λπ.).
γ) Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
– Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.
– Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενώ η οργανική μονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Ο συντονιστής διαχείρισης σχεδίου δράσης COVID-19 του Δήμου Θέρμης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:
• Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο.
• Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-apolymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies).
• Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόμους κ.λπ.). Γενικά η παραμονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

3. Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό, ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19- diaxeirisi-epafon.pdf).

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:
– Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.
– Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες (https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/). Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε: α) εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό, παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό) και β) εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.
– Οι επαφές χαμηλού κινδύνου συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες (https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/).

4. Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι αρνητικό ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

5. Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος ΚΑΙ ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του Δήμου Θέρμης επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου του Δήμου.
– Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση: Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.
– Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Δήμου):
α) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών.
β) Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον: τήρηση αποστάσεων, υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, καθαριότητα περιβάλλοντος.
γ) Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον Οργανισμό. δ) Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας του Δήμου.

6. Διαχείριση συρροής κρουσμάτων σε οργανική μονάδα του Δήμου
Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.
Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Δήμου, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος.
Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, σε επίπεδο δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή της Επικράτειας λαμβάνονται κατόπιν απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.

7. Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων
Για τον τακτικό καθαρισμό των χώρων εργασίας δίνονται συμβουλές στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshsse-xwroys-kai-epifaneies.
Για την προστασία εργαζομένων που χρησιμοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς παρέχονται συμβουλές στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-mesa-mazikhsmetaforas.

Στοιχεία επικοινωνίας με τους Συντονιστές του Σχεδίου Δράσης:
– Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης: τηλ. 6972312198.
– Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στυλιανός Αποστόλου: τηλ. 6981205152 και 6977213952.

Παρακαλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στους οποίους κοινοποιείται το παρόν Σχέδιο Δράσης, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, τους Διευθυντές και Τμηματάρχες όλων των υπηρεσιών του Δήμου, τους Προέδρους των Κοινοτήτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Θέρμης, τους Προέδρους και Προϊσταμένους όλων των υπηρεσιών και Δομών των Δημοτικών Νομικών Προσώπων, τους προέδρους και τα μέλη των Αθλητικών, Πολιτιστικών και λοιπών Συλλόγων του Δήμου Θέρμης, τους ιερείς και τις Εκκλησιαστικές Επιτροπές των Ιερών Ναών του Δήμου Θέρμης για την πιστή εφαρμογή και την ορθή διαχείριση του παρόντος Σχεδίου Δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού, την άμεση ενημέρωση των Συντονιστών και την συνεργασία μαζί τους με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο