Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

O πρώτος δήμος στην Ελλάδα που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European City Facility του προγράμματος Horizon 2020 είναι ο δήμος Θέρμης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας European City Facility του Προγράμματος Horizon 2020, ο δήμος Θέρμης ήταν ένας από τους 221 δήμους που κατέθεσαν προτάσεις για την επιχορήγησή τους με το ποσό των 60.000€. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της εν λόγω Πρωτοβουλίας ενέκρινε 69 από αυτές τις προτάσεις, ανάμεσά τους και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του δήμου Θέρμης. Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολύνει μέσω επιχορήγησης τις πόλεις, οι οποίες καταθέτουν  αξιόλογες προτάσεις, ώστε να καταρτίσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αναζητηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθμισης.

Το επενδυτικό σχέδιο για την «Ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση του Δήμου Θέρμης προς την κλιματική ουδετερότητα» αποσκοπεί στην προώθηση οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών οι οποίες προωθούν την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων και τη βιώσιμη κινητικότητα. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν επενδύσεις για δημοτικά κτίρια και σχολεία, επιχειρήσεις και κατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν από το 2000. Οι αναμενόμενες ωφέλειες από την μελλοντική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αναμένεται να είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 51,9 GWh/έτος και η αντίστοιχη μείωση CO2 κατά 19.124 tn/έτος.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο