Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

sunrise συμμετοχη δημου LOGOΟ Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ ΑΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης πραγματοποιούν την πρώτη συνάντηση εργασίας με σκοπό τη σύσταση της Ομάδας Πυρήνα (Core Group) του Νέου Ρυσίου στις 27 Φεβρουαρίου 2018. Η συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου SUNRISE του Προγράμματος HORIZON 2020 στο οποίο συμμετέχει η ΟΣΕΘ ΑΕ, ενώ το Νέο Ρύσιο επιλέχθηκε μετά από συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης, ως περιοχή εφαρμογής , καθώς παρουσιάζει ενδιαφέρουσες δυνατότητες για νέους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων κινητικότητας που προκύπτουν σε επίπεδο γειτονιάς.


Σκοπός του έργου SUNRISE είναι η αντιμετώπιση συνήθων προκλήσεων αστικής κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς μέσα από δημιουργικές συμμετοχικές διαδικασίες προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει:
·         συμμετοχή των πολιτών στον εντοπισμό των προβλημάτων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την κινητικότητα
·         εύρεση, ανάπτυξη και προετοιμασία λύσεων που είναι καινοτόμες για την κάθε περιοχή
·         εφαρμογή αυτών των λύσεων, μέσω νέων συνεργασιών μεταξύ των αρχών της πόλης, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών («συν-δημιουργία»)
·         αξιολόγηση της επιτυχίας αυτών των δράσεων
Οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση πρόκειται να προχωρήσουν στη σύσταση της Ομάδας Πυρήνα (Core Group) του Νέου Ρυσίου η οποία θα συντονίσει στη συνέχεια την Ομάδα Συν-δημιουργίας (Co Creation Group -CCF) που θα αποτελέσει και το βασικό μέσο έκφρασης της γνώμης, του οράματος, των ιδεών και των ανησυχιών που σχετίζονται με την τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση της γειτονιάς.
Η προσέγγιση θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονες συμμετοχικές και καινοτόμες διαδικασίες, με τη συνδρομή εκπροσώπων της εταιρείας URBANISTA υπό την καθοδήγηση της  οι οποίες θα ακολουθηθούν στην πορεία υλοποίησης του έργου.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 09:30 – 14:30 στο Κέντρο Πολιτισμού Νέου Ρυσίου.
 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка