ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

 

Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, ακολουθώντας τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για φιλοξενία βρεφών και νηπίων για τη σχολική περίοδο 2020-2021 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Θέρμης.
Η υποβολή των αιτήσεων φέτος  γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ socialthermi.gov.gr, στην ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαδικασία μοριοδότησης των αιτήσεων. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ξεκίνησε τη  Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 31 Μαϊου.


Κάθε ενδιαφερόμενος γονιός ή κηδεμόνας που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με την υποβολή, ή έχει κάποιες ερωτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που τον ενδιαφέρουν, ή ακόμη θέλει να επισκεφθεί τους χώρους από κοντά, μπορεί να επικοινωνεί καθημερινά, με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της αρεσκείας του από τις 09:30 π.μ. έως 12:30 π.μ. .
Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από 1ης Ιουνίου έως και 20 του ιδίου μηνός στη δομή η οποία αποτελεί την πρώτη επιλογή του ενδιαφερομένου.
Κάθε γονιός ή κηδεμόνας, θα έχει την επιλογή δύο δομών, ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση στην πρώτη του επιλογή, να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη δεύτερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που η υποβολή των δικαιολογητικών δεν είναι ολοκληρωμένη, ή δεν ταυτίζεται με τα στοιχεία που έχει υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, χάνει τη σειρά μοριοδότησής του.
Στις δομές του δήμου Θέρμης φιλοξενούνται βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια ηλικίας από 2,5 έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση  (Αρ.Φ15/27268/Δ1-ΦΕΚ Τεύχος Β 623/26.02.2019).


Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Για την εγγραφή των παιδιών στους Σταθμούς του Δήμου Θέρμης, εκτός της υποβολής του ηλεκτρονικού αιτήματος στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση υγείας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
2. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ότι είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους ή Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι ή Βεβαίωση εισφορών από τον ασφαλιστικό φορέα των αυτοαπασχολούμενων.
3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. Στην περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής των δικαιολογητικών, δικαιολογημένα, οι σχετικές αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν εκ των υστέρων.
4. Απόδειξη του τόπου κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας) για όσους είναι κάτοικοι αλλά δεν είναι δημότες Θέρμης.
5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
6. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους σταθμούς, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.
Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή των στοιχείων που έχουν ήδη καταθέσει στον παιδικό.
Για επιπλέον ενημέρωσή σας για τη λειτουργία των δομών μας, τη διαδικασία μοριοδότησης και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για τον ενδιαφερόμενο γονέα,  μπορείτε να επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ socialthermi.gov.gr. και να επιλέξετε  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ή να επισκεφτείτε το site του Δήμου Θέρμης. Να σημειωθεί πως οποιαδήποτε επίσκεψη στις δομές των γονιών, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και με ραντεβού. Φυσικά τηρώντας πάντα  τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο