ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

pure kosmos

Η έκτη Συνεδρίαση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης του έργου PURE COSMOS – Public authorities Role Enhancing Competitiveness of SMeS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, στην Ανατολική ΑΕ (1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου). Το PURE COSMOS, στοχεύει στην ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στη μείωση του διοικητικού φόρτου, με τη χρήση επιλεγμένων εργαλείων πολιτικής, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών από τις Περιφέρειες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο.


Στην 6η συνάντηση της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης, αναμένεται να παρουσιαστεί το one stop liaison office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και πως επιδιώκει αυτό να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, η Πλατφόρμα καλών Πρακτικών του Interreg Europe, ενδεικτικές Δράσεις των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης των εταίρων του PURE COSMOS και τέλος το Σχέδιο Περιφερειακού Action Plan της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του PURE COSMOS.
Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 7 φορείς από 6 χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ουγγαρία & Τσεχία). Από την Ελλάδα συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο