Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε δια ζώσης, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά του covid-19, τη Δευτέρα 4/10/2021, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων του δήμου Θέρμης, της οποίας η συγκρότηση αποφασίστηκε με πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή αποτελείται από:


1) Τον Αντιδήμαρχο Αποστόλου Στυλιανό ως Πρόεδρο
2) Την δημοτική σύμβουλο Χίνη Δήμητρα
3) Την κ. Πιστόλα Ελένη – Κοινωνική Λειτουργό ως εκπρόσωπο του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων
4) Την κ. Χατζηνούσκα Άννα ως εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών-Μαθητριών του Δήμου Θέρμης
5) Την κ. Χατζηστρούντσιου Μαρία – Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Γυναικών Τριλόφου ως εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου συλλόγου
6) Την κ. Σταύρου Ευαγγελία του Γεωργίου ως εμπειρογνώμονα δημότισσα
7) Τον κ. Μαυρουδή Παύλο του Νικολάου ως εμπειρογνώμονα δημότη
8) Εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπόρων Επαγγελματιών Θέρμης, πρόκειται να επανοριστεί άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αντικατάστασης μέλους.
Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Κληματσούδα Χρυσή- Διευθύντρια Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής πολιτικής του Δ. Θέρμης, η οποία κατέθεσε σημαντικές προτάσεις για τη δράση της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Κατά την έναρξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αποστόλου Στυλιανός καλωσόρισε τα μέλη στη συνεδρίαση και μετά από μια πρώτη γνωριμία μεταξύ των μελών, η κ. Ελένη Πιστόλα έκανε γνωστές τις αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση τέθηκαν ζητήματα, που άπτονται άμεσα της αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Αναφέρθηκε το πλαίσιο άσκησης πολιτικών ισότητας στο Δήμο Θέρμης, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, ο ρόλος που θα αναλάβει το εκάστοτε μέλος, καθώς και προτάσεις για τη σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμό και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που θα αφορούν στην ισότητα των φύλων. Σχετικά με τη γνωστοποίηση της ύπαρξης και δράσης της Επιτροπής, τα μέλη πρότειναν τη δημιουργία spot και λογοτύπου, καθώς και τρόπους προβολής στα social media.


Κατατέθηκαν προτάσεις και ιδέες για συνεργασία σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, με το Α.Π.Θ., με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών, με την Α΄ Βάθμια και τη Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση και τις Μονάδες Υγείας για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, επιμορφωτικών – συμβουλευτικών σεμιναρίων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Με τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα στο θέμα της Ισότητας των Φύλων πρόσωπα θα προγραμματιστούν συναντήσεις με σκοπό την πληρέστερη καθοδήγηση των μελών επί του θέματος.
Επιπλέον, συζητήθηκε η ήδη υπογεγραμμένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων από τον Δήμο Θέρμης ως εργαλείο άσκησης πολιτικών ισότητας και η υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ξεκινά δυναμικά τη δράση της με την υποστήριξη της συμμετοχής της ομάδας “Κοινωνικές Δομές Δ. Θέρμης” στη διοργάνωση “Sail for Pink” του Συλλόγου γυναικών με Καρκίνο Μαστού Θεσσαλονίκης “Άλμα Ζωής”.
Ως πρόσωπο αναφοράς σχετικά με θέματα Ισότητας των Φύλων, προς τους δημότες και κατοίκους του Δ. Θέρμης τίθεται η κ. Πιστόλα Ελένη-Κοινωνική Λειτουργός, η οποία θα λαμβάνει αιτήματα στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας 2313-300739.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο