ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|

Ο δήμος Θέρμης και οι κοινωνικές δομές υποδέχτηκαν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη εκπροσώπους της “Ομάδας Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά”, με στόχο τη διερεύνηση πιθανών συνεργειών μεταξύ της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας και του Κέντρου Κοινότητας του δήμου αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των κοινοτήτων Ρομά. Στο πλαίσιο της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα και την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (2021-2030), υλοποιείται η Πράξη «Ομάδα Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά»  η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, θέτοντας ως στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Η “Ομάδα Δράσης” αποτελείται από την Κεντρική Ομάδα που εδρεύει στην Αθήνα, καθώς και από τέσσερις Περιφερειακές Ομάδες Δράσης, μία εξ’ αυτών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε στο δήμο μας. Οι ομάδες τελούν υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Φτώχειας.

Η ομάδα της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από κοινωνιολόγους, εκπαιδευτικό, διοικητική υπάλληλο, καθώς και διαμεσολαβήτρια Ρομά και θα λειτουργήσει ως εργαλείο για την επίβλεψη, την ενίσχυση, την παρακολούθηση και εφαρμογή της Νέας Εθνικής Στρατηγικής και των σχετικών πολιτικών και μέτρων που αφορούν στους Ρομά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, εκτέθηκαν ζητήματα που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης, την εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή, καθώς και άλλες πλευρές της καθημερινότητας του πληθυσμού των Ρομά που διαβιούν στην ευρύτερη διαδημοτική περιοχή αλλά και τέθηκαν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που δημιουργούνται στις περιοχές αυτές. Ο δήμος Θέρμης κάνοντας σαφείς αναφορές και δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα ενεργειών και καλών πρακτικών, έδωσε το στίγμα του για τη διαμόρφωση και εκτέλεση της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει ο δήμος για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμών.

Ο δήμος Θέρμης εκπροσωπήθηκε από τη γενική γραμματέα Εύη Λάππα και την εντεταλμένη σύμβουλο των κοινωνικών δομών Φανή Χατζηδημητρίου, ενώ  οι κοινωνικές δομές εκπροσωπήθηκαν από την Φανή Δομουχτσή από το τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας & Φροντίδας και την Μαρία Μορφίδου από το Κέντρο Κοινότητας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο