ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Στο συνέδριο της Πανρωσικής Ένωσης Κοινωνικών Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Λειτουργών Ρωσίας – “SSOPiR” με θέμα “Η ευαλωτότητα των ηλικιωμένων: Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην βοήθεια και την υποστήριξη”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2021 συμμετείχε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να προβληθούν παραδείγματα δομών που εξυπηρετούν ηλικιωμένους από πέντε χώρες του κόσμου, τη Νότια Κορέα, την Ελλάδα, τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Αγγλία.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θέρμης παρουσίασε εισήγηση, αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό που βασίστηκε στην ανάδειξη της εμπλοκής και συνεισφοράς-συμβολής του Κέντρου στην υποστήριξη των ηλικιωμένων του δήμου Θέρμης. Ειδικότερα παρουσιάστηκε η περίπτωση ηλικιωμένου ατόμου, κατοίκου του δήμου Θέρμης, το οποίο κάνει συστηματική χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας για υποθέσεις που αφορούν τόσο την υποβολή αιτήσεων και διεκπεραίωση λοιπών γραφειοκρατικών ενεργειών, όσο και στην παροχή υποστήριξης και παροχής Κοινωνικής Συμβουλευτικής. Το υλικό που παρουσιάστηκε ήταν οπτικοακουστικό με αναπαραγωγή βίντεο, το οποίο μεταφράστηκε στη ρώσικη γλώσσα από τους διοργανωτές.

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμης στο συνέδριο εξασφαλίστηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πραγματοποιήθηκαν όλες οι  νόμιμες ενέργειες-διαδικασίες. Υπογράφηκαν οι απαραίτητες συμβάσεις συνεργασίας, τόσο μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και της Ρωσικής Ένωσης όσο και μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και του ωφελούμενου ατόμου, το οποίο συναίνεσε για την συμμετοχή του στην εν λόγω διαδικασία.
Όσον αφορά στον διοργανωτή του συνεδρίου, η ένωση  "SSOPiR" είναι μια ρωσική δημόσια οργάνωση που ενώνει κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς εκπαιδευτικούς, ειδικούς κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεις, ιδρύματα, και δημόσιες ενώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στόχος της ένωσης είναι η κοινωνική υποστήριξη και προστασία του πληθυσμού, ενώ προασπίζεται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων σε κοινωνικές δομές της Ρωσίας και της Κοινωνικής Εργασίας. Ιδρύθηκε το 1989 και με το πέρασμα των ετών, τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας και την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, φτάνει με τη σημερινή του μορφή και σύνθεση, να αποτελεί βασικό φορέα διαβούλευσης των κοινωνικών ζητημάτων που προκύπτουν στη χώρα.
Το κέντρο Κοινότητας επιδιώκει αλλά και συμμετέχει ενεργά σε τέτοιου είδους συνεργασίες, γιατί μέσω αυτών προκύπτουν γνώσεις και καλές πρακτικές, οι οποίες βοηθούν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες του δήμου Θέρμης.

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο