ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις|

Τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” έχουν άνεργοι που κατοικούν στις εγκεκριμένες περιοχές του δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στην Αγ. Παρασκευή, τον Αγ. Αντώνιο, τα Βασιλικά, το Λιβάδι, την Περιστερά, τη Σουρωτή, τους Ταγαράδες και το Κ. Σχολάρι.
Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν
• συμβουλευτική με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, τριών ωρών για κάθε ένα από εξήντα ωφελούμενους.

• Προγράμματα Κατάρτισης (3 συνολικά), για 20 ωφελούμενους το καθένα, διάρκειας 190 ωρών για κάθε ωφελούμενο, στα εξής θέματα:
I. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
III. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

• Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης : “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Η Πράξη απευθύνεται συνολικά σε εξήντα ανέργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατοικούν στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δήμους Λαγκαδά, Βόλβης και τμήματα των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης. Κάθε ωφελούμενος θα συμμετέχει σε όλες τις Δράσεις της Πράξης (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση). Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Από 12-10-2020 έως και 30-10-2020 (ώρα 15.00)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο