Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

deh logariasmosΜε απόφαση του Δημάρχου Θέρμης κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου συγκροτήθηκε η επιτροπή η οποία θα ελέγχει τις αιτήσεις ευπαθών καταναλωτών του Δήμου μας, θα αξιολογεί την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση, για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος, και της άμεσης επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με την απόφαση στην επιτροπή ορίστηκαν: Ο κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής , ως εκπρόσωπος του Δήμου Θέρμης, ο κ. Σαββίδης Ιωάννης ως εκπρόσωπος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και ο κ. Κάρμας Γεώργιος Δ/ντής του καταστήματος πωλήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης , ως εκπρόσωπος του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ( ΔΕΗ Α.Ε.). Συντονιστής της επιτροπής θα είναι ο εκπρόσωπος του Δήμου κ. Τιτέλης Κωνσταντίνος.

Η χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος , αφορά καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, και οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν στο εξής αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση του ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.
2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

rologia deh
Αξίζει δε να σημειωθεί πως η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου, ενώ το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος θα προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, θα διακανονίζεται και θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει την μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).
Η Επιτροπή του Δήμου Θέρμης κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Θα ελέγχει ουσιαστικά αν πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια για τους δικαιούχους του ειδικού βοηθήματος και θα αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής του. Παράλληλα κάθε μήνα θα κοινοποιεί τις αποφάσεις της στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν και εφόσον μία αίτηση γίνεται αποδεκτή, ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμηθευτή στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής ΚΥΑ, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος. Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεσή τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ που θα υλοποιεί και την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка