ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

eloge 1Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, το διαδραστικό σεμινάριο – συζήτηση με θέμα “Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση”, το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι (αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη) Δήμων της χώρας μας συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Θέρμης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από δύο στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής . Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να εισάγει τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές της Χρηστής Διακυβέρνησης και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση.

Οι 12 αρχές στις οποίες καλείται να αυτοαξιολογηθεί ο Δήμος είναι:

  1. Συμμετοχή, Εκπροσώπηση, Δίκαιη Διεξαγωγή των Εκλογών

2. Ανταπόκριση

3. Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα

4. Ανοικτότητα και διαφάνεια

5. Κράτος δικαίου

6. Δεοντολογία

7. Δεξιότητα και Ικανότητα

8. Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή

9. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός

10. Υγιής οικονομική διαχείριση

11. Ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτισμική διαφορετικότητα και κοινωνική συνοχή

12. Λογοδοσία

Η δραστηριότητα αυτή θα υλοποιηθεί με τα εργαλεία που θα διαθέσει το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η αξιολόγηση του φορέα μας, θα βοηθήσει να κατανοήσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία κατά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στην τοπική κοινότητα και την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Επόμενο στάδιο θα αποτελέσει η διεξαγωγή  ερωτηματολογίου και  στη συνέχεια η επεξεργασία του.

Με την συμμετοχή και την συνεργασία αιρετών, υπαλλήλων και δημοτών θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ορθά και αδιάψευστα αποτελέσματα με σκοπό πάντα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τους Δημότες μας.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο