Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Την Παρασκευή 20 Ιουνίου αναρτώνται οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα της κτηματογράφησης για ακίνητα στις Κοινότητες Αγ. Παρασκευή, Καρδίας και Τριλόφου σύμφωνα με ανακοίνωση  του Ελληνικού Κτηματολογίου. Τα προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Πίνακες θα αναρτηθούν στα γραφεία Κτηματογράφησης όπου και θα παραμείνουν για δύο μήνες. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Κτηματογράφησης στο αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους εξωτερικού η προθεσμία είναι τέσσερις μήνες.

Ειδικά για την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 3η Ιουλίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβάλλονται και εκπρόθεσμες δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αγ. Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 79, Τρίλοφος, Τ.Κ. 57500, τηλ. 2392066175

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка