ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

anakyklvsh 2Ιδιαίτερα επιτυχημένη διαγράφεται η πορεία της ανακύκλωσης στο Δήμο Θέρμης, κατά τη χρονική περίοδο 2016 έως σήμερα. Τα επίσημα στοιχεία της  Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αποδεικνύουν ότι ολοένα και περισσότεροι συνδημότες μας, αντιλαμβάνονται ότι τα απόβλητα δεν αποτελούν ένα άχρηστο βάρος αλλά έναν πολύτιμο πόρο που, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να δώσει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και πως η ανακύκλωση αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη και συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

anakyklwsh 3 Ο Δήμος Θέρμης αποτέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους Δήμους στη χώρα μας που ανέπτυξαν Πρόγραμμα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και συνέβαλλε σημαντικά στην αποτελεσματικότατη συνεργασία των 4 ΟΤΑ ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού) και στην εξυπηρέτηση τους με την παραχώρηση αγροτεμαχίου για την κατασκευή του πρώτου στη Β. Ελλάδα, Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Θέρμης.

anakyklwsh 6Ειδικότερα, η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, περιλαμβάνει το σύστημα των μπλε κάδων και των μπλε «κωδώνων» για την ξεχωριστή συλλογή γυαλιού. Για το έτος 2016, το ποσοστό των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (μη συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού εξοπλισμού), του Δήμου Θέρμης που αξιοποιήθηκαν και δεν οδηγήθηκαν σε ταφή, ανέρχεται στο 8,75{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του συνόλου των συλλεχθέντων υλικών (μπλε και πράσινοι κάδοι)  ή 1.914 τόνους και παρουσιάζει βελτίωση κατά 6,4{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}, σε σχέση τις ποσότητες εκτροπής του προηγούμενου έτους (2015). Οι συγκεκριμένες ποσότητες χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου, λευκοσιδήρου, που δεν οδηγήθηκαν στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ανακυκλώθηκαν και επαναπροωθήθηκαν στην αγορά.

Παράλληλα το σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος που προέκυψε από την ανακύκλωση καταγράφεται ως εξής:

1.      Μείωση των δρομολογίων απορριμματοφόρων κατά 547 δρομολόγια προς τον ΧΥΤΑ (εξοικονόμηση καυσίμων, βελτίωση κυκλοφοριακού στην Περιφερειακή οδό, εξοικονόμηση εργατοωρών, αποφυγή περεταίρω βλαβών και φθοράς του στόλου κλπ.).

2.    Μείωση εκπομπών περίπου 3.900 τόνοι CO2/έτος από τα ανακτηθέντα υλικά (δεν περιλαμβάνει το συνολικό αποτύπωμα της δράσης παρά μόνο των αξιοποιηθέντων υλικών και των δρομολογίων που απεφεύχθησαν).

3.    Επιμήκυνση του χρόνου ζωής του ΧΥΤΑ (εξοικονομήθηκε χώρος για τα ετήσια απορρίμματα μιας κοινότητας ~4.370κατοίκων).

4.      Εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας (πχ. από την ανακύκλωση χαρτιού επετεύχθη η αποφυγή υλοτόμησης 22.780 μικρών δέντρων).

anakyklwsh 5Ένας ακόμη σημαντικός δείκτης που παρουσιάζει βελτίωση και πρέπει να εκτιμηθεί είναι το ποσοστό υπολείμματος (οργανικά σκουπίδια και μη αξιοποιήσιμες συσκευασίες), η καθαρότητα δηλαδή του υλικού του μπλε κάδου, που προκύπτει από τη διαδικασία διαλογής του ΚΔΑΥ Θέρμης. Συγκεκριμένα, το μέσο ποσοστό υπολείμματος που καταγράφηκε για το έτος 2016 ανέρχεται σε 36,96{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί των συνολικών εισερχόμενων ποσοτήτων στη μονάδα και είναι μειωμένο κατά 2,5 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος (39,47{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}). Από την παρακολούθηση του έργου φαίνεται επίσης ότι υπάρχει περαιτέρω μείωση του υπολείμματος για το έτος 2017, καθώς το ποσοστό που καταγράφεται μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 35,5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Καλύτερα είναι και τα στοιχεία της αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στο σύνολο των 4 ΟΤΑ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό των αντίστοιχων Αστικών Στερεών Αποβλήτων, που αξιοποιήθηκαν και δεν οδηγήθηκαν σε ταφή το 2016, ανέρχεται σε 7,1{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}  ή 7.285 τόνους και παρουσιάζει βελτίωση κατά 1,7{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} σε σχέση με τις ποσότητες εκτροπής το έτος 2015.

 

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο