ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

ergotsolΣτην τελική ευθεία μπαίνει το έργο της συντήρησης του οδικού δικτύου του Άνω Σχολαρίου και Κάτω Σχολαρίου με τη δημοπράτηση του από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολο Τσολάκη το έργο συνολικού προϋπολογισμού 555.720€ αναμένεται να βελτιώσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την πρόσβαση στο Άνω Σχολάρι από τη βόρεια πλευρά, αλλά και το παλιό επαρχιακό δίκτυο της περιοχής συνολικότερα. Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι μικτή καθώς “καταφέραμε να το εντάξουμε και θα χρηματοδοτηθεί για το ποσό των 300.000€, από Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό της συμβατικής αμοιβής θα χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους ο Δήμος Θέρμης”. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 6/6 και αν όλα πάνε καλά, σε ένα δίμηνο θα υπάρχει ανάδοχος, συμπληρώνει ο κ. Τσολάκης.
Το έργο “Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Αγροκτήματος Κάτω και Άνω Σχολαρίου αφορά σε γενικές εκσκαφές κατά μήκος του δρόμου, φρεζάρισμα τμημάτων του οδικού δικτύου, καθαρισμό και μόρφωση τριγωνικής τάφρου καθώς και ασφαλτική ισοπεδωτική και στρώση κυκλοφορίας για το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου.
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει προϋπολογιστεί στους πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο ηλεκτρονικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος
www . promitheus . gov . gr. , Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η
Τετάρτη 6.06.2018 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ορίζεται η Τετάρτη 6.06.2018 και ώρα 11:00 π.μ.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο