ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

logotypo DHMOY THERMISΣτο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκαίων ενεργειών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και λόγω µη επάρκειας προσωπικού του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του Τµήµατος Συντήρησης και Πρασίνου, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Θέρμης προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην πρόσληψη προσωπικού  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών.

Συγκεκριμένα η  ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου) υπέβαλε το σχετικό αίτηµα στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για πυροπροστασία και διάφορες ενέργειες όπως:

α) προληπτικός καθαρισµός της βλάστησης σε άλση και πάρκα,

β) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισµού της βλάστησης στη ζώνη µίξης δασών-πόλεων και οικισµών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδοµικών τους συγκροτηµάτων,

γ) συµβολή στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες,

δ) υλοποίηση προληπτικών µέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριµµάτων

Το σχετικό αίτημα εγκρίθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, την περασμένη Τρίτη 30-05-2017.

Αναλυτικά οι ειδικότητες που πρόκειται να προσληφθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι:

Για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου  2017, σύνολο πέντε (5) ατόμων:

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου ( UNIMOG) 1 2 μήνες
2 ΔΕ Χειριστής JCB 1 2 μήνες
3 ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ) 1 2 μήνες
4 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 2 2 μήνες

 

 

Για το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου  2017, σύνολο πέντε (5) ατόμων:

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ) 1 2 μήνες
2 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου( UNIMOG) 1 2 μήνες
3 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 3 2 μήνες

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο