Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

SYMVOYLIO THS EVRWPHS 4Το Κέντρο Εμπειρογνωσίας του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώνει δύο σεμινάρια στο πλαίσιο της δράσης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Δήμων του Κοινού Έργου Ε.Ε. και Σ.Ε. «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα».
Όπως είναι γνωστό, τον Ιούνιο του 2017 πραγματοποιήθηκε στο Dubrovnik μία “μελέτη επίσκεψης” με θέμα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Δήμων, το οποίο συνεχίστηκε με το 1ο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, που παρακολούθησαν στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου μας.
Αποτέλεσμα όλων όσων προαναφέρθηκαν, είναι η επιλογή πέντε Δήμων από όλη την Ελλάδα για να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση της δράσης, που είναι: η Δομοκός, η Θέρμη, η Καβάλα, η Πρέβεζα και η Τρίπολη.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των εμπειρογνωμόνων με τους εκπροσώπους των Δήμων αναγνωρίστηκαν δύο τομείς που προσφέρονται ιδιαιτέρως για ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building assistance):
1. Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, και
2. Σύνταξη αποτελεσματικού σχεδίου δράσης.
Ως εκ τούτου, τον Ιανουάριο του 2018 το Κέντρο Εμπειρογνωσίας θα διοργανώσει δύο σεμινάρια εστιασμένα σε αυτές τις ανάγκες των επιλεγμένων Δήμων.

SYMVOYLIO THS EVRWPHS 3
Στις 9 Ιανουαρίου οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν σε μεθόδους βελτίωσης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) στον στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ στις 10 Ιανουαρίου θα μελετήσουν την αποτελεσματική ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης, προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά του Δήμου τους. Τα σεμινάρια αντιστοιχούν αντίστοιχα στο «Μέρος 6 – Βήμα 3 – Κοιτάζοντας Μπροστά» και «Μέρος 8 – Βήμα 5 – Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης» της Εργαλειοθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Δήμων, διαθέσιμο στο https://rm.coe.int/16807470ea.
Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και θα προσφέρουν ένα φόρουμ για συζήτηση μεταξύ ομότιμων και στοχασμό σχετικά με τη σύνταξη, την αναθεώρηση και την υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων Δήμων.

SYMBOYLIO THS EYRWPHS 2
Ο Δήμος Θέρμης με το Στρατηγικό Σχέδιο 2015-2019 που εκπόνησε, αξιολογήθηκε και κρίθηκε ως έναν από τους πέντε Ελληνικούς Δήμους που θα συνδράμουν με την εμπειρία τους και την γνώση τους στην ανταλλαγή ιδεών με άλλους Δήμους υπό την καθοδήγηση και την βοήθεια των εμπειρογνωμώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка