ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Δημαρχος-Θέρμης-ΠαπαδόπουλοςΜε στόχο την ανάπτυξη πολυεπίπεδης αυτοδιοικητικής συνεργασίας πάνω σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας, συστήνεται Δίκτυο Πόλεων με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και με διακριτικό τίτλο «Αμφικτυονία», στο οποίο θα συμμετέχει και ο Δήμος της Θέρμης. Πρόκειται ουσιαστικά για μία  Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στο Δήμο Μαραθώνα, στην οποία σε πρώτη φάση θα συμμετέχουν 160 Δήμοι-Μέλη.

Σκοπός του Δικτύου είναι η από κοινού δράση και συνεργασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.

amfiktioniaΣτους στόχους της Αμφικτιονίας συμπεριλαμβάνονται η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού, η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των μελών της Εταιρίας, η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της Εταιρίας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον αθλητισμό και τέλος, η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών  των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας τους. Ο ρόλος της Αμφικτυονίας θα είναι συντονιστικός στην κατεύθυνση επιτυχούς υλοποίησης  του σημαντικού έργου υ που αναλαμβάνει.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο