Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

DEYA LOGO KALOΣε εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης μετά και τη σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (135275/2017, Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄ 1751/2017) με τίτλο «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». Περισσότερο ωφελημένοι από τις νέες χρεώσεις είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο επαγγελματικό τιμολόγιο, για τους οποίους η έκπτωση θα είναι έως 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}, ενώ ελάφρυνση θα υπάρξει και για τα νοικοκυριά. Παράλληλα μεγαλώνει το ποσοστό έκπτωσης για τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, από το 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} που ήταν έως σήμερα σε ποσοστό 60{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} στο εξής, ενώ κανένα δημόσιο κτίριο δεν θα απαλλάσσεται πλέον από τη χρέωση της κατανάλωσης νερού.


Η ΔΕΥΑ Θέρμης έχει ως θεμελιώδη αρχή λειτουργίας ότι το νερό είναι ένα κοινωνικό και περιβαλλοντικό αγαθό, που πρέπει να παραμείνει σε δημόσια διαχείριση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό. Η στρατηγική αυτή θέση ανάγεται σε συγκεκριμένα μέτρα, τόσο μέσα από τη διαμόρφωση μιας τιμολογιακής πολιτικής που εξισορροπεί στο μέτρο του δυνατού, την ισοτιμία των πολιτών με την βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης όσο και με έργα που συμβάλλουν αφενός στην ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισμών του Δήμου, αφετέρου στην εξοικονόμηση και την αειφορία του σημαντικού αυτού φυσικού πόρου. Ειδικότερα, από τη μελέτη των οικονομικών στοιχείων των ισολογισμών της ΔΕΥΑ Θέρμης για την τελευταία διετία προκύπτει ότι η επιχείρηση καταγράφει ζημία η οποία κατά μέσο όρο διαμορφώνεται στο ύψος των 320.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, έπειτα από σχετική μελέτη διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ αντλούμενου και τιμολογούμενου ύδατος, ύψους 1.019.000 κυβικών μέτρων με αντίστοιχη απώλεια εσόδων της τάξης των 400.000 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Θέρμης να αναλάβει πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα (τιμολογιακή πολιτική, εκσυγχρονισμός δικτύων, τεχνολογική αναβάθμιση εξοπλισμού και συστημάτων) ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί την αρχική της δέσμευση περί πρόσβασης όλων των πολιτών σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό.

NERO 2

Οι νέες χρεώσεις έχουν ως εξής:
Βασικό εργαλείο στον εξορθολογισμό των χρεώσεων αποτέλεσε το ειδικό τέλος που υπολογιζόταν σε ποσοστό 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί της αξίας του νερού που καταναλώθηκε. Η νέα τιμολογιακή πολιτική αφενός καταργεί το ειδικό τέλος 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}, αφετέρου αναπροσαρμόζει την τιμή ανά κυβικό έτσι ώστε η συνολική τιμή ανά κυβικό να ισούται με το άθροισμα της υφιστάμενης τιμής στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται πλέον το ποσό που αντιστοιχούσε στο καταργούμενο τέλος. Η αλλαγή αυτή θα επιφέρει στους οικιακούς λογαριασμούς κατανάλωσης μεσοσταθμική μείωση κατά 3{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} ως 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} λόγω της μείωσης του συνολικού πληρωτέου φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ΦΠΑ για την κατανάλωση ύδατος είναι 13{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} ενώ για το ειδικό τέλος είναι 24{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Τη διαφορά που προκύπτει από την αλλαγή αυτή θα την επωφελείται πλέον ο καταναλωτής.
Πολύ μεγαλύτερες ωστόσο, είναι οι μειώσεις στο επαγγελματικό τιμολόγιο καθώς εκεί δεν θα υπάρξει ενσωμάτωση του καταργούμενου ειδικού τέλους «80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}» στην τιμή του κυβικού. Για παράδειγμα, μια επαγγελματική κατανάλωση της τάξης των 135 κυβικών μέτρων χρεώνεται μέχρι σήμερα ως εξής: 70 κυβικά Χ 0,60 = 42,00 ευρώ συν 65 κυβικά Χ 0,80 = 52,00 ευρώ, σύνολο 94 ευρώ + (13{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} ΦΠΑ, δηλαδή 12,22 ευρώ), τελική χρέωση 106,22 ευρώ. Σε αυτό προστίθεται και το ειδικό τέλος 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}, δηλαδή άλλα 75,20 ευρώ, συν 24{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} ΦΠΑ, δηλαδή 17,30, σύνολο 92,50 ευρώ. Άρα η συνολική χρέωση για τα 135 κ.μ. ανέρχεται σήμερα στα 198,72 ευρώ. Πλέον, με τη νέα τιμολογιακή πολιτική η χρέωση θα είναι 106,22 ευρώ, συν 2 ευρώ το πάγιο συντήρησης. Η έκπτωση για τους επαγγελματίες της περιοχής φτάνει έως και ποσοστό 80{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78}. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι με τη νέα πολιτική αυξάνεται από 50{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} σε 60{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} το ποσοστό έκπτωσης στα κοινωνικά τιμολόγια που αφορούν οικονομικά ασθενέστερες πληθυσμιακές ομάδες. Απεναντίας δεν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμολόγηση της αποχέτευσης. Οι λοιπές χρεώσεις παραμένουν ως έχουν, εκτός από το τέλος αλλαγής υδρομετρητών διατομής 1/2 το οποίο από 23 ευρώ αυξάνεται στα 35 ευρώ προκειμένου να γίνει σταδιακή αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υδρομετρητών με νέα σύγχρονης τεχνολογίας, ακριβέστατης μέτρησης και αυξημένης αντοχής σε καιρικές διακυμάνσεις.

NERO 3
Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΥΑ προβλέπεται επιπλέον, η εγκατάσταση μετρητών παροχής ύδατος σε κάθε γεώτρηση, αντλιοστάσιο και αγωγό που τροφοδοτεί άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε δεξαμενή όπως και από την έξοδο αυτών, κάτι το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2018. Επίσης προγραμματίζεται ο διαχωρισμός των δικτύων ύδρευσης – άρδευσης, η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεχειρισμού και τηλε-ελέγχου για τη συνεχή καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση όλων των μετρήσεων και αναφορών, την τοποθέτηση υδρομετρητών σε όλες τις δημόσιες, δημοτικές και κοινωφελείς χρήσεις, καθώς και την (πιλοτική) μεταφορά των υδρομετρητών εκτός των ιδιοκτησιών.
Ένα άλλο ζήτημα είναι οι μηδενικές μετρήσεις που ετήσια ανέρχονται στις 10.429 και αντιστοιχούν σε 3.476 υδρομετρητές δηλαδή έναν ποσοστό 13{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} επί του συνόλου που είναι ανακόλουθο με το περίπου 5{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των ακατοίκητων ακινήτων στο δήμο Θέρμης. Για να αντιμετωπιστεί και αυτό το φαινόμενο αποφασίστηκε να ληφθούν αυστηρά μέτρα ώστε να αποφεύγονται οι κλοπές νερού με υδραυλικές εγκαταστάσεις παράκαμψης και θα αντικατασταθούν οι προβληματικοί και μη-προσβάσιμοι υδρομετρητές. Όλα όσα προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με τα μέτρα για τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας ρεύματος με αυτοματισμούς και αντικαταστάσεις των μεγάλων αντλητικών συγκροτημάτων, με εγκατάσταση inverter και φωτοβολταϊκών μονάδων στα αντλιοστάσια, θα συμβάλουν αποφασιστηκά στη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο