ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Από το ξεκίνημα υλοποίησης της δράσης “Τηλεφροντίδας” στο Δήμο Θέρμης έως και τον Απρίλιο του 2020 το Κέντρο εξυπηρέτησης έχει δεχθεί πάνω από 2.000 κλήσεις και έχουν άμεσα εκτελεστεί 50 κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Όλα τα περιστατικά είχαν αίσια εξέλιξη καθώς οι ωφελούμενοι έλαβαν την απαραίτητη βοήθεια εγκαίρως είτε αφορούσαν σε περιπτώσεις πτώσης εντός οικίας χωρίς τραυματισμό όπου ειδοποιήθηκαν άμεσα μόνο οι επαφές έκτακτης ανάγκης είτε αφορούσαν περιπτώσεις μεταφοράς ωφελούμενων σε νοσοκομειακή μονάδα για αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων υγείας.

Η δράση «Τηλεφροντίδας» μέσω της εταιρίας LIFELINK υλοποιείται όπως είναι γνωστό στο Δήμο Θέρμης σε πιλοτική μορφή από τις 17 /11/2017 που ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού στους ωφελούμενους και ξεκίνησε η δράση για τους επόμενους έξι μήνες.

Μέσω του συστήματος της τηλεφροντίδας, επιβλέπεται το περιβάλλον, εντός και εκτός οικίας, η συμπεριφορά και η καθημερινή δραστηριότητα ενός ανθρώπου με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες χρειάζεται βοήθεια. Η τηλεφροντίδα απευθύνεται κυρίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ηλικιωμένους και ανθρώπους που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας. Βασικός σκοπός της υπηρεσίας είναι να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την παραμονή στο σπίτι και την ανεξάρτητη διαβίωση ανθρώπων που χρίζουν βοήθειας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καθυστέρηση ή και αποφυγή παροχής περισσότερο κοστοβόρων υπηρεσιών.

Η υπηρεσία Τηλεφροντίδας αναδεικνύεται σε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο φροντίδας και προστασίας της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων πολιτών και η υποστήριξη που δέχονται τα άτομα μέσω του συστήματος έχει σαν αποτέλεσμα αφενός τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και αυτοπεποίθησης από τους ωφελούμενους λόγω του εύκολου τρόπου κλήσης βοήθειας, αφετέρου την αίσθηση ασφάλειας και ξεγνοιασιάς από τους συγγενείς λόγω ύπαρξης 24ωρης παρακολούθησης και ανταπόκρισης. Παράλληλα ο Δήμος έχει ένα εργαλείο συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες της κοινότητας, σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και συμβουλευτικής, βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού, αύξησης της αποτελεσματικότητας δράσεων και συναφών υπηρεσιών.

Τα συστήματα τηλεφροντίδας, όχι ιδιαίτερα γνωστά ακόμη στη χώρα μας, χρησιμοποιούνται με επιτυχία στα περισσότερες χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, στις ΗΠΑ, τον Καναδά και Αυστραλία για πάνω από 40 χρόνια και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η παροχή των υπηρεσιών επιδοτείται από κρατικούς φορείς.

Οι τέσσερις (4) κοινωνικοί λειτουργοί των αντίστοιχων δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου συνδράμουν στην λειτουργία της Δράσης Τηλεφροντίδας τόσο με την επιλογή των ωφελούμενων από διάφορες κοινότητες του Δήμου όσο και με την άμεση ανταπόκρισή τους σε κάθε περίπτωση εξυπηρέτησης των ωφελούμενων ή της αναδόχου εταιρίας. Τα περιστατικά που εξυπηρετούνται στον Δήμο Θέρμης αφορούν 100 ωφελούμενους εκ των οποίων 30 στο Ν. Ρύσιο, 33 στη Θέρμη, 22 στην Μίκρας και 15 στα Βασιλικά. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι Κοινωνικοί Λειτουργοί βρίσκονται αρωγοί για την εύρυθμη λειτουργία του και σε πολλές από τις περιπτώσεις κλήσεων είτε αφορά πτώσεις εντός οικίας, είτε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο