Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

SXEDIA BELTIWSHS 4
Μόνο τις βεβαιωμένες οφειλές περιλαμβάνει η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τον ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) που προέκυψαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις οποίες μπορούν να ρυθμίσουν και  οι αγρότες του Δήμου Θέρμης, αν ενταχτούν στη σχετική ρύθμιση, που τίθεται σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Μάιο. Οι αγρότες όταν κληθούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής, θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα χαρτιά που να αποδεικνύουν ότι οι οφειλές υπό ρύθμιση είναι βεβαιωμένες από την Εφορία. Στη ρύθμιση έχουν την δυνατότητα να ενταχτούν και οι αγρότες, είτε με αίτηση που μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι, είτε με αίτηση από εξουσιοδοτημένο από εκείνους πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε οφειλέτες που το σύνολο των οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, ανέρχεται έως 20.000 ευρώ και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα αλλά δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, τα αρμόδια όργανα προτείνουν προτάσεις αναδιάρθρωσης, με τους εξής όρους ανά περίπτωση:

1. Για συνολικές βασικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ:

2. Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.

3.. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

4. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36

Για συνολικές βασικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από 3.001€ έως 20.000€:

1.Διαγραφή του 85{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

2.Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

3.Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.

SXEDIA BELTIWSHS 3

Ως ικανότητα αποπληρωμής προς το σύνολο των πιστωτών νοείται 2,75{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} του EBITDA που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση 4.2 ανωτέρω.
Στην περίπτωση ύπαρξης και άλλων πιστωτών, το Κ.Ε.Α.Ο. θα λάβει το μέρος του εν λόγω ποσοστού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του Κ.Ε.Α.Ο. στο σύνολο των οφειλών προς όλους τους πιστωτές.

Οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

Στις διμερείς διαπραγματεύσεις με συνολικές οφειλές από 20.001 έως 50.000€ και στις περιπτώσεις οφειλετών με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και συνολικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από 20.001 έως 50.000€, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον, πέραν των λοιπών, πληρείται και το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας:

Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει αφού από τη συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α. προαφαιρεθεί το 85{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς το εισόδημα, όπως αυτό καθορίστηκε σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (οφειλέτη και συνοφειλετών), είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα προτείνουν ρυθμίσεις ως ακολούθως:

1.Διαγραφή του 85{9277431203aab0aa2421f575dad9809b2ce7438027171783f545e8a654977a78} των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

2.Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ

3.Μέγιστος αριθμός δόσεων 120

SXEDIA BELTIWSHS 2

Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι αγρότες του Δήμου Θέρμης μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου και το τηλέφωνο 2396330032.

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Κείμενο κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών έως 50.000 €υρώ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο