ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Ο Δήμος Θέρμης, ως επίσημο μέλος της Climate Alliance από το 2018, συμμετείχε με εκπρόσωπό της τον Εντεταλμένο Σύμβουλο σε θέματα Πολεοδομίας κ. Σπύρο Γαντά, στη δημόσια εκδήλωση για την Κλιματική Δικαιοσύνη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες και οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου “Change the Power-(Em)power to change: Local Authorities towards Climate Justice” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕuropeAid (DEAR). Από την Ελλάδα συμμετείχε επίσης με εκπρόσωπό της την κα Δήμητρα Κυριακοπούλου και η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, η οποία αποτελεί και επίσημο εταίρο του έργου.


Σκοπός της εκδήλωσης με θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση και Βραζιλία: δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών του Αμαζονίου, εξωγενείς αποψιλώσεις του δάσους και κλιματική δικαιοσύνη» ήταν η ευαισθητοποίηση των ληπτών αποφάσεων στο θέμα της παγκόσμιας κλιματικής δικαιοσύνης, η ανάγκη επίσημης αναγνώρισης και προστασίας των εδαφών των Αυτοχθόνων λαών του Αμαζονίου και η “Δέουσα Επιμέλεια” (due diligence) που οφείλουν οι Επιχειρήσεις να εφαρμόζουν είτε όταν πρόκειται για δραστηριοποίηση εντός της ΕΕ είτε και εκτός, όπως στα εδάφη του Αμαζονίου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο εκπρόσωπος του Δήμου Θέρμης κ. Γαντάς είχε την ευκαιρία να συζητήσει ζητήματα της Κλιματικής Αλλαγής με τον Δήμαρχο της Κολωνίας και Πρόεδρο της Climate Alliance Andreas Wolter, να ενημερωθεί για τα προβλήματα των εκπροσώπων των Οργανισμών αυτοχθόνων του Αμαζονίου και να παρακολουθήσει τη συζήτηση των Αυτοχθόνων με τους εκπροσώπους της Climate Alliance, της FERN και της Ευρωβουλευτού Anna Cavazzini.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο