ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Το 2ο Γυμνάσιο Μίκρας αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία από τη συμμετοχή σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα, έλαβε έγκριση συμμετοχής σε δύο νέα  προγράμματα ERASMUS KA2, τα οποία θα ολοκληρωθούν έως την άνοιξη του 2024. Πρόκειται για τα προγράμματα: 

– «Gender EQuality, HEalth and LeadershiP through Sport (EQ HELPS, όπου συμμετέχουν οι χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και το

International Collaboration Aiming Next Digital Opportunity (ICANDO)», στο οποίο λαμβάνουν μέρος οι χώρες: Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα. Στα προγράμματα αυτά, οι μαθητές/τριες του σχολείου θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ευρωπαϊκά ζητήματα όπως ισότητας, υγείας και διατροφής εφήβων, ένταξης και αποδοχής της διαφορετικότητας, με τον αθλητισμό. Θα εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες και καινοτομίες ψηφιακού μετασχηματισμού, θα αναπτύξουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ηγεσίας και συνεργασίας και θα βελτιώσουν τις ικανότητες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Σημαντική αλλά και ουσιαστική συγχρόνως θα είναι η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε ομάδες εργασίες μαζί με συνομήλικούς τους από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, που στοχεύουν στην καλλιέργεια μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής ταυτότητας, στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, απαραίτητων στη σημερινή εποχή για την μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο