ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Σε διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης δύο ακόμη σημαντικά έργα για την Ύδρευση στο Δήμο Θέρμης και συγκεκριμένα η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης της περιοχής επέκτασης του οικισμού Θέρμης (εσωτερικό & εξωτερικό δίκτυο).

Ο Δήμος Θέρμης, όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης I του Υπουργού Εσωτερικών του Προγράμματος «Φιλόδημος I», τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στις 19 Ιουλίου 2018, υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης, για το έργο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης και για το εσωτερικό δίκτυο», συνολικού προϋπολογισμού 4.855.717,08 €, που η Τεχνική Γραμματεία του συγκεκριμένου Προγράμματος το ενέταξε τον Ιανουάριο του 2019, με ποσό χρηματοδότησης ύψους 3.000.000,00 €.

Αναλυτικά το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης  περιλαμβάνει : αγωγούς ύδρευσης από ΡΕ 3 ης γενιάς 10 και 12,5ατμ και από ελατό χυτοσίδηρο μήκους περίπου 70χλμ, φρεάτια, συσκευές και ειδικά τεμάχια του εσωτερικού δικτύου της περιοχής επέκτασης του Δ.Δ. Θέρμης. Επιλέχθηκε δε, δίκτυο διανομής με βρόγχους. Να σημειωθεί πως το έργο θα υλοποιηθεί με τρία υποέργα.

Το πρώτο υποέργο που είναι και το κύριο υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή του δικτύου ύδρευσης της περιοχής επέκτασης του οικισμού Θέρμης του Δήμου Θέρμης.
Το 2ο υποέργο περιλαμβάνει τις Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες , το οποίο θα γίνεται καθόλη τη διάρκεια εκσκαφών του έργου.
Το 3ο υποέργο περιλαμβάνει τις εργασίες ΟΚΩ οι οποίες θα γίνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του τεχνικού έργου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η χρηματοδότησή του είναι από Επενδυτικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με αποπληρωμή από πόρους του ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του έργου, που είναι η ΔΕΥΑ Θέρμης και το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Για τη χρηματοδότηση του έργου θα απορροφηθούν πρώτα οι πόροι του Προγράμματος «Φιλόδημος I» (3.000.000,00 €) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑ Θέρμης (1.855.717,08 €).
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Θέρμης και Κύριος του έργου η ΔΕΥΑ Θέρμης.


Σε ότι αφορά στο εξωτερικό δίκτυο «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης» προϋπολογισμού 8.500.046,27 ευρώ, που επίσης δημοπρατείται άμεσα προβλέπεται :

• Η κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1.500m3 και θα εξυπηρετεί την υδροδότηση της μεσαίας ζώνης του Δ.Δ. Θέρμης (του υφιστάμενου οικισμού, της περιοχής επέκτασης και εκτός σχεδίου περιοχή δυτικά της περιοχής επέκτασης) συνολικού πληθυσμού 24.680 κατοίκων κατά το έτος – στόχο. Αποτελείται από δύο, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης σε τέσσερις, υγρούς θαλάμους κυκλικής κάτοψης με κέλυφος και ένα κοινό χώρο επιθεώρησης – επίσκεψης και χειρισμού δικλίδων. Ως προς τα συστήματα αυτοματισμών προβλέπεται η παρακολούθηση και καταγραφή των παροχών εισόδου και εξόδου, η τοποθέτηση μονάδας χλωρίωσης και τοπικού σταθμού ελέγχου για το σύστημα τηλεχειρισμού. Τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης της Εμπορικής, τις γεωτρήσεις Πατσουράκου 1, Eurotech, Εμπορική, Λήδα-Μαρία και Αμερικάνικα και την προς κατασκευή δεξαμενή της ΕΥΑΘ.
• Την κατασκευή 3 αντλιοστασίων για την ενίσχυση του μανομετρικού φορτίου προς τις δεξαμενές και για την καλύτερη διαχείριση του νερού (α. Αντλιοστάσιο Προσυγκέντρωσης Αεροπορίας, β. Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης Θερμοκηπίου και μέσω αυτού τη δεξαμενή Λίτσα 2, γ. Αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης Εμπορικής και μέσω αυτού τη νέα δεξαμενή).
• H δεξαμενή Λίτσα 2, που εντάσσεται στο δίκτυο υδροδότησης και θα τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο προσυγκέντρωσης του Θερμοκηπίου και τη γεώτρηση της Τούμπας.
• Η δεξαμενή Λήδα-Μαρία που εντάσσεται στο δίκτυο υδροδότησης και θα τροφοδοτείται από τη νέα δεξαμενή.
• Την κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού που θα συνδέει τις γεωτρήσεις Κοσμίδη, Φοιρού, και Αεροπορίας (μέσω του αντλιοστασίου προσυγκέντρωσης της Αεροπορίας) με τη νέα δεξαμενή. Με αυτόν τον τρόπο συνδέονται και όλα τα έργα του εξωτερικού υδραγωγείου (γεωτρήσεις και δεξαμενές) μεταξύ τους οπότε σε περιπτώσεις ανάγκης ή συντηρήσεων θα είναι δυνατό να επιλέγεται από ποιες γεωτρήσεις θα γίνεται η τροφοδοσία κάθε δεξαμενής, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου.
• Επίσης, αντικατάσταση εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις και κατασκευή οικίσκων εξοπλισμού σε όλες τις γεωτρήσεις.
• Και τέλος, επιπλέον, προβλέπονται και αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του (υποέργο 2).
Η επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών θα γίνει από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία. Το κόστος εργασιών αρχαιολογίας θα αποτελέσει ξεχωριστό υποέργο με προϋπολογισμό 148.185,53 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης κ. Δαμιανός Ζελιλίδης με δηλώσεις του επισημαίνει πως η ΔΕΥΑ Θέρμης συνεχίζοντας  το αναπτυξιακό  της πρόγραμμα, επιδιώκει να αναβαθμίσει την υδροδότηση του Δήμου μας και προσβλέποντας σε μελλοντικές καλύτερες υπηρεσίες προς όλους τους συνδημότες μας, προχωρά στη δημοπράτηση σημαντικών έργων υποδομής που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, θα καλύψουν βασικές ανάγκες και θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα που σχετίζεται με την απρόσκοπτη παροχή νερού στον Οικισμό της Επέκτασης.  “Στόχος μας είναι να δώσουμε λύση σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με το πόσιμο νερό. Πρόκειται για έργα υποδομών και ουσίας, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και καλύπτουν βασικές τους ανάγκες. Με την ολοκλήρωσή τους, αναμένονται απτά αποτελέσματα για την κοινωνία μας και την τοπική μας οικονομία”.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο