ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια και η περιοχή του δήμου Θέρμης, υπάγονται στο επίπεδο Μητροπολιτικών Περιοχών για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμούς, πέραν όλων των άλλων, και στη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης.
Ειδικότερα, έχοντας υπόψη :
α. τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
β. την υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 4484/τεύχος Β’/11-10-2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
γ. την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) εγκύκλιο 32 του Υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο ιδίως την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού περιορίζονται οι συναλλαγές με φυσική παρουσία στα Δημοτικά Καταστήματα.

Στο εξής η εξυπηρέτηση των πολιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου Θέρμης θα πραγματοποιείται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η είσοδος του κοινού στα δημοτικά καταστήματα γίνεται έπειτα από θερμομέτρηση και καταγραφή τους στον σχετικό κατάλογο εισόδου κοινού.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι δημότες να αξιοποιήσουν πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης (gov.gr). Συγκεκριμένα, όλοι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω της ψηφιακής πύλης https://reg.services.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet να εκδώσουν τα κάτωθι πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, τα οποία φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα (νομικά ισοδύναμη με την έντυπη) και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπ αριθμ. 14720/2020 ΚΥΑ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2255/12.06.2020):
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Πιστοποιητικό γέννησης (Πιστοποιητικό γέννησης και για τα ανήλικα παιδιά)
• Πιστοποιητικό ιθαγένειας
• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης (Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας. Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά)
• Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου (Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά. Το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης μπορεί να εκδοθεί μόνο από τα μέλη της οικογενειακής μερίδας του θανόντα)
Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού μέσω της ψηφιακής πύλης, παρακαλούνται οι δημότες, πριν από την προσέλευσή τους στο Δημοτικό Κατάστημα, να επικοινωνούν με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, παρακαλούνται για την υποβολή αιτημάτων να προτιμούν την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδευόμενα από τα σχετικά δικαιολογητικά σε μορφή pdf, στη διεύθυνση info@thermi.gov.gr.
Οι δημότες, για την πληρέστερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να βρουν εδώ τα τηλέφωνα http://thermi.gov.gr/info/?page_id=3475 και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών του δήμου Θέρμης.
Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών θα βοηθήσει όλους μας να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και να δείξουμε την κοινωνική ευαισθησία που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της πανδημίας.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο