Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 3164/27-01-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ( αποκατάσταση των δημοτικών νεκροταφείων).

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 28-01-2020 έως και 30-01-2020.

Πληροφορίες στο τηλ.2313-300742, 743, 747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Σε πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού με την ειδικότητα των κοινωνικών φροντιστών και μεσ χέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Πληροφορίες εδώ: Ψ9Θ9ΟΚ76-Η5Η ανακοίνωση κοινωνικοί φροντιστές δίμηνα

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση με Αρ.πρωτ.54184/20-12-2019 πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας δέκα (10) ατόμων ειδικότητας:

α) ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Γ΄κατ. ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 3 θέσεις)

β) ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Ε΄κατ. ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 1 θέση)

γ) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ( 6 θέσεις)
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 23-12-2019 έως και Παρασκευή 27-12-2019, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου ( Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη).

τηλ. επικοινωνίας 2313-300747.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 19171/7-5-2019 πρόσκληση για σύναψη δίμηνων  συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων ( Γ΄ κατηγορίας) και δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, για την χρονική περίοδο Μαίος-Ιούνιος 2019.

Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 8-5-2019 έως και τις 10-5-2019.

Ωρες : 09:00 – 14:00 , στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου, στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψην κ. Μποσταντζόγλου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα), 3 ΔΕ οδηγών Γ’ κατηγορίας και 10 ΥΕ εργατών συνοδών απορριμματοφόρων, αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δευτέρα 30/10  έως και Τετάρτη 1/11/2017 από τις 8:00 π.μ. έως και τη 13:00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο