Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 3164/27-01-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ( αποκατάσταση των δημοτικών νεκροταφείων).

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου του Δήμου Θέρμης (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη) από 28-01-2020 έως και 30-01-2020.

Πληροφορίες στο τηλ.2313-300742, 743, 747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Σε πρόσληψη  εκτάκτου προσωπικού με την ειδικότητα των κοινωνικών φροντιστών και μεσ χέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Πληροφορίες εδώ: Ψ9Θ9ΟΚ76-Η5Η ανακοίνωση κοινωνικοί φροντιστές δίμηνα

 

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσκληση με Αρ.πρωτ.54184/20-12-2019 πρόσληψης με 2/μηνη σύμβαση εργασίας δέκα (10) ατόμων ειδικότητας:

α) ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Γ΄κατ. ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 3 θέσεις)

β) ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου Ε΄κατ. ( ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ( 1 θέση)

γ) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ( 6 θέσεις)
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 23-12-2019 έως και Παρασκευή 27-12-2019, στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου ( Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμη).

τηλ. επικοινωνίας 2313-300747.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 19171/7-5-2019 πρόσκληση για σύναψη δίμηνων  συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων ( Γ΄ κατηγορίας) και δώδεκα (12) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, για την χρονική περίοδο Μαίος-Ιούνιος 2019.

Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 8-5-2019 έως και τις 10-5-2019.

Ωρες : 09:00 – 14:00 , στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου, στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψην κ. Μποσταντζόγλου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα), 3 ΔΕ οδηγών Γ’ κατηγορίας και 10 ΥΕ εργατών συνοδών απορριμματοφόρων, αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δευτέρα 30/10  έως και Τετάρτη 1/11/2017 από τις 8:00 π.μ. έως και τη 13:00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνα), αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι από 27 Ιουνίου  έως και 1 Ιουλίου 2014 από τις 8:00 π.μ. έως και τη 13:00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού κτιρίου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014  (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις, Προκηρύξεις|

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης.

ανακοίνωση 2μηνης 2


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window