Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  33214/9-8-2019 ανακοίνωση, πρόσληψης ενός (1) ΔΕ Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα και τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων με δίμηνη σύμβαση,  για τις ανάγκες της πυροπροστασίας του Δ. Θέρμης.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Κτιρίου (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Θέρμης , ΤΚ 57001) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12-8-2019 έως και 19-8-2019, υπόψη κ. Σανσαρίδου Μαρίνας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο