Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στη πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη μιας θέσης Γενικού Γραμματέα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες και συγκεκριμένα από 3 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν στο Δημαρχιακό κτίριο ( Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001, Θέρμη ) κατά τις ώρες 8:30-13:30 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, και να καταθέσουν την αίτηση τους συνοδευομένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 2019


Κοινοπόιηστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window