Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διαβούλευση|

κατάλογοςΆμεσα πρόκειται vα συγκροτηθεί, εκ νέου, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης, καθώς, μετά από 2,5 χρόνια,  λήγει η θητεία της παρούσας.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 (“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”) στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν φορείς  της τοπικής κοινωνίας με εκπρόσωπό τους καθώς και δημότες. Συνολικά, η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης  μπορεί να αριθμεί από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται, επιπλέον, μέλη μετά από κλήρωση δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Για το λόγο αυτό όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στη γραμματεία της επιτροπής  αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ). Επίσης, όσοι φορείς της τοπικής κοινωνίας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιτροπή διαβούλευσης παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζοντας έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του και αποστέλοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ)   μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.  Στην περίπτωση που το ενδιαφέρον των συλλόγων είναι μεγαλύτερο από τις προβλεπόμενες θέσεις η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας:τηλ. 2313300.746,-5, fax: 2310464.421, email: public-news@thermi.gov.gr.

 

Δείτε εδώ τις προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων  και  πολιτών δεδ-1

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις|

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακοινώνει η Περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας τη διάθεση  διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7ΘΑΓ7ΛΛ-8Ω1


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Δελτία Τύπου, Χωρίς κατηγορία|

Δείτε την απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής” του Δήμου Θέρμης

Απόφαση Προέδρου για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, ενός (1) Ιατρού Παιδιάτρου, κατηγορίας ΠΕ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

Ο Δήμος Θέρμης προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Η συγκεκριμένη δράση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 504/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Η υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών θα έχει τα εξής αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο: (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η Π.Κ.Μ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να χορηγηθούν 500 νέες άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Προκηρύξεις|

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας
υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Την υπ’ αριθμό 148/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
3) Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
4) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίσθηκαν από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά κτηρίου για εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις|

select_first_page64684684_60Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 / Α’ / 2011 ).
3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης.
4) Την υπ’ αριθμό 147/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για έλεγχο της οικονομικής χρήσης της ΔΕΥΑΘ, έτους 2014: (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Даркнет Сайт Кракен Зеркало Ссылка