Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Δ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διαβούλευση|

κατάλογοςΆμεσα πρόκειται vα συγκροτηθεί, εκ νέου, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Θέρμης, καθώς, μετά από 2,5 χρόνια,  λήγει η θητεία της παρούσας.  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 (“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”) στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν φορείς  της τοπικής κοινωνίας με εκπρόσωπό τους καθώς και δημότες. Συνολικά, η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης  μπορεί να αριθμεί από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται, επιπλέον, μέλη μετά από κλήρωση δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Για το λόγο αυτό όσοι δημότες επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στη γραμματεία της επιτροπής  αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ). Επίσης, όσοι φορείς της τοπικής κοινωνίας ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην επιτροπή διαβούλευσης παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως στη γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζοντας έναν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του και αποστέλοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ)   μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017.  Στην περίπτωση που το ενδιαφέρον των συλλόγων είναι μεγαλύτερο από τις προβλεπόμενες θέσεις η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας:τηλ. 2313300.746,-5, fax: 2310464.421, email: public-news@thermi.gov.gr.

 

Δείτε εδώ τις προσκλήσεις  εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων  και  πολιτών δεδ-1

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανακοινώνει η Περιφέρεια Κεντ. Μακεδονίας τη διάθεση  διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7ΘΑΓ7ΛΛ-8Ω1


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Δελτία Τύπου, Χωρίς κατηγορία|

Δείτε την απόφαση Προέδρου του ΝΠΔΔ “Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής” του Δήμου Θέρμης

Απόφαση Προέδρου για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, ενός (1) Ιατρού Παιδιάτρου, κατηγορίας ΠΕ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

Ο Δήμος Θέρμης προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. Η συγκεκριμένη δράση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 504/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Η υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών θα έχει τα εξής αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο: (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

Η Π.Κ.Μ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να χορηγηθούν 500 νέες άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Προκηρύξεις|

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας
υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Την υπ’ αριθμό 148/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ
3) Τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
4) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές ορίσθηκαν από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.

Προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αγορά κτηρίου για εγκατάσταση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΘ (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

select_first_page64684684_60Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Θέρμης του Δήμου Θέρμης, έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 ( ΦΕΚ 191 / Α’ / 1980 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 3919 / 2011 ( ΦΕΚ 32 / Α’ / 2011 ).
3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης.
4) Την υπ’ αριθμό 147/2015 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, για έλεγχο της οικονομικής χρήσης της ΔΕΥΑΘ, έτους 2014: (περισσότερα…)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Χωρίς κατηγορία|

Ο Δήμος Θέρμης πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο : «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την διαχείριση του έργου DRAINAGE» προϋπολογισμού 4.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης, στο Τμήμα Πρoγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης, στο Δημαρχείο Θέρμης, από όπου μπορεί να γίνει και η παραλαβή της σχετικής μελέτης .

Αρμόδιος υπάλληλος Παύλου Ιωάννης , τηλ. 2313300777, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : i.pavlou@thermi.gov.gr  φαξ : 2310464421.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

Ο Δήμος Θέρμης προτίθεται να αναθέσει την εργασία “Καύση αδέσποτων νεκρών ζώων”, πληροφορίες στο τηλ.:2310 478018, κ.Χριστόφορο Σαχίνη.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις|

Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  ορκωτών λογιστών ΔΕΥΑ Θέρμης


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι πολίτες του Δήμου Θέρμης που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εγγεγραμμένοι στους δημοτικούς καταλόγους καθώς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»), παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 στη γραμματεία της επιτροπής καθώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ονoματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail, φαξ). Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει με δημόσια κλήρωση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Στοιχεία επικοινωνίας γραμματείας: τηλ. 2313.300.702, για την αποστολή δηλώσεων ενδιαφέροντος fax : 2310464.421,  e-mail : mayor@thermi.gov.gr


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Προκηρύξεις|

Ανακοίνωση

ΜΕΛΕΤΗ 2014


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Κέντρα δια βίου μάθησης|

kdvmΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.2059/98/24.06.14 απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ: ΒΘΦΤ46ΨΖΣΠ-ΥΦΒ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων: 17/07/2014 (ώρα 18:00) – 01/08/2014 (ώρα 15:00)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://applications.inedivim.gr

Περισσότερα θα βρείτε εδώ: http://www.inedivim.gr/index.php/prokirixeis/559-2014-07-17-13-20-55

Ενημέρωση:ΠΕΕΜΠΙΠ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις|

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Διακηρύξεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΘΕΡΜΗ, 03/07/2013

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 25496

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ

 Ο Δήμος Θέρμης προτίθεται να μισθώσει κατόπιν δημοπρασίας χώρο για στέγαση της δημοτικής αστυνομίας Θέρμης. Ο προς μίσθωση χώρος θα πρέπει να έχει εμβαδόν 50 τ.μ. τουλάχιστον, να βρίσκεται πλησίον του δημοτικού καταστήματος Θέρμης (έως 1χλμ. απόσταση), να έχει ένα WC τουλάχιστον και ατομική ή κεντρική θέρμανση και να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι-κάτοχοι ακινήτων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης με αίτηση, η οποία θα διαβιβαστεί στην επιτροπή καταλληλότητας. 

 Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική διακήρυξη στα τηλέφωνα:

2310478018,  Χριστόφορος Σαχίνης

2313300741 Ευθυμία Νικολαϊδου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Προκηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» και συγκεκριμένα των Δράσεων Δικτύωσης (Τοπικά Δίκτυα Στήριξης και Απασχόλησης ΕΚΟ) της πράξης αυτής, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ειδών για την Ι. Οργάνωση ενός Θεματικού Εργαστηρίου Δικτύωσης με τίτλο: «Τοπικές Συνέργειες ευαισθητοποίησης για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»  και τη ΙΙ. Δημιουργία και Παραγωγή Ενημερωτικών Εντύπων Τοπικού Δικτύου Στήριξης και Απασχόλησης Ε.Κ.Ο. Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 25546/3-7-2013 πρόσκληση που ακολουθεί.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης, Διαβούλευση, Ενημέρωση|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

PROSKLHSH ENDIAFERONTOS GIA GIATRO ERGASIAS


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

pinakides


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

gala


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Διακηρύξεις|

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” και συγκεκριμένα της Δράσης Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση της πράξης αυτής, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την προμήθεια ειδών για το Πρόγραμμα Ενεργειών Εαυισθητοποίησης Τοπικής Κoινωνίας Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 10616/21-3-2013 πρόσκληση που ακολουθεί.

Μελέτη – Πρόσκληση


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  στο πλαίσιο  των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. 2013-01-04-prok-ekpaideytes-kdvm


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Προκηρύξεις|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή προτάσεων-προσφορών για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δήμο Θέρμης στα πλαίσια υλοποίησης εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και προγραμμάτων ΕΣΠΑ

simboulosplir


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window