ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις, Ενημέρωση, Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθειών|

Ο Δήμος Θέρμης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εργασία απομάκρυνσης αποβλήτων δασοκομίας ( ΕΚΑ 02 01 07), από τον Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης Ογκωδών Απορριμμάτων του Δήμου Θέρμης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση ενδιαφέροντος :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΥΣΕΩΝ (1) (ΑΑ)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο