Ανακοινώσεις|

 κατάλογοςΠρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων απευθύνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης. Στόχος του μέτρου 11 είναι να διευκολύνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους να μετατρέψουν τις μεθόδους παραγωγής τους σε βιολογικές ή να διατηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες βιολογικές πρακτικές. Το μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων συμβάλλοντας στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων, στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων, στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4, στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο