ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Χωρίς κατηγορία|

Δείτε εδώ την πρόσκληση με τα θέματα για τη συνδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 21/6. Ανάμεσα στα θ’εματα συγκαταλλέγονται:

Υποβολή πρότασης για ένταξη στο επ. πρόγραμμα «υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη», άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία στον Άξονα Προτεραιότητας 9Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας” για τη πράξη: “Δημιουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης”

Υποβολή πρότασης στο ε.π. Κεντρική Μακεδονία στον άξονα προτεραιότητας 9β
« ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» και άλλα


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο