Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου|

Δείτε εδώ την προσκληση για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Τετάρτη 22/6 με τα παρακάτω θέματα:

(1) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια μεταλλικών κάδων μικροαπορριμμάτων & ανταλλακτικών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.

(2) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, , καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρησης & επισκευής των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων του Δήμου.

(3) Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής

(4) Ανάληψη υποχρέωσης (συμπληρωματική δέσμευση) για την πάγια προκαταβολή του Δήμου.

(5) Ανάληψη υποχρέωσης (συμπληρωματική δέσμευση) λόγω αύξησης ΦΠΑ.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο