Ενημέρωση, Δελτία Τύπου|

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 (ΑΔΑ:ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ) για την ενίσχυση νέων ηλικίας 18 έως 41 που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις και θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται το χρονικό διάστημα 12 Νοεμβρίου 2021 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021.

Στην Πρόσκληση αναγράφονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά επιλεξιμότητας που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι του Προγράμματος, τις δεσμεύσεις που πρόκειται να αναλάβουν αν επιλεγούν καθώς και το ύψος της ενίσχυσης που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο ανά περίπτωση. Το ύψος ενίσχυσης κυμαίνεται από 35.000 – 40.000€.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν περισσότερη ενημέρωση από: 1. Την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης www.minagric.gr 2. Την ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 http://www.agrotikianaptixi.gr 3. Την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr, μετακινούμενοι προς τη βάση της ιστοσελίδας και επιλέγοντας στο δεξί μέρος το εικονίδιο με τίτλο “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020” και στη συνέχεια το εικονίδιο “ Υπομέτρο 6.1”. 4. Τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα: 2313 330340, 2313 330352. 5. Τους κατά τόπους γεωπόνους – μελετητές.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο