ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις|

Δείτε το πρακτικό της συνεδρίασης της επιτροπής επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου της ΔΕΠΠΑΘ για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους κατά την περίοδο 2020-2021. Κατάρτιση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ΠΦΑ είκοσι οκτώ (28) ατόμων  με σύμβαση ορισμένου χρόνου στη ΔΕΠΠΑΘ.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις|

Δείτε εδώ τους προσωρινούς πίνακες κατάταξεις υποψηφίων για την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους κατά την περίοδο 2019-2020.

πινακες κατάταξεις


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις|

Δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015-2016.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο