ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Διακηρύξεις|

35978-18 ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΚΟΙ

ΤΕΥΔ ΣΑΚΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜ
Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο