Διακηρύξεις|

ΔΙΑΚ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΚΟΙ

ΤΕΥΔ ΣΑΚΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜ
Όσοι λαμβανουν τα τεύχη απο το site Δήμου Θέρμης παρακαλούνται να αποστέλουν e-mail γνωστοποίησης στην ηλεκτρονικη διευθυνση m.kiriakis@thermi.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχον διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window