Διακηρύξεις, Ενημέρωση|

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞH

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο άρθρο 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού υπάρχει η ακόλουθη παράγραφος της οποίας η σωστή ημερομηνία είναι 07/07/2016 και οχι 07/06/2016 η οποία αναγράφηκε εκ παραδρομής..

 

 

Άρθρο 3°

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης (γραφείο Δνσης Καθαριότητας), 2ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου στις 30/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30 (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτή θα γίνει στις 07/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) και μέχρι 10:30στον ίδιο τόπο και ώρα.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο