ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Ενημέρωση|

Επιλέξιµες για ενίσχυση είναι 53 ποικιλίες από σιτηρά, κηπευτικά, δενδρώδεις, οινοποιήσιµα αµπέλια και αρωµατικά φυτά όπως προβλέπει το νέο πρόγραμμα επιδότησης ντόπιων ποικιλιών, σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης. Το Μέτρο 10.1.10, το θεσµικό πλαίσιο του οποίου προβλέπεται να εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου του 2020 και η πρόσκληση ένα µήνα µετά, έχει την τάση αναβίωσης παλιών τοπικών ποικιλιών που επιχειρούν κυρίως µικρές αγροτικές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, αλευρόµυλοι, οινοποιεία και νέοι αγρότες. Ειδικά για τα αμπέλια η επιδότηση ανά στρέμμα θα είναι στα 72 ευρώ, για τα σιτηρά στα 37 ευρώ περίπου ανά στρέμμα, για την ελιά στα 62 ευρώ και για τα κηπευτικά και Φαρμακευτικά αρωματικά φυτά στα 60 ευρώ.


Πρόκειται για ένα µέτρο που λειτουργεί ουσιαστικά στα πρότυπα των «Σπάνιων Φυλών» αλλά για τη φυτική παραγωγή πριµοδοτώντας όποιον αγρότη επιθυµεί να φυτέψει τις συγκεκριμένες τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες χρησιµοποιώντας πολλαπλασιαστικό υλικό είτε από τον ΕΛΓΟ είτε ιδιοπαραγόµενο.
Η ενίσχυση στο Μέτρο προστασίας τοπικών ποικιλιών θα λαµβάνεται για την καλλιέργεια µόνο σε τόπους που ευδοκιµούν αυτές οι προβλεπόμενες ποικιλίες. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να καλλιεργούν τους αβελτίωτους πληθυσµούς – ποικιλίες, στις συγκεκριµένες περιοχές κατανοµής ανά πληθυσµό – ποικιλία και ενισχύονται για την απώλεια εισοδήµατος που η καλλιέργεια αυτή τους επιφέρει. Επίσης δεσµεύονται να συνεργάζονται και να χορηγούν δείγµα σπόρου ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία στις υπηρεσίες και αρµόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δέσµευση θα είναι πενταετούς διάρκειας και θα εφαρµόζεται σε σταθερά αγροτεµάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας, τα οποία κατέχονται νόµιµα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσµευσης. Αναλυτικά το ύψος της ενίσχυσης ανά στρέμμα και ποιικιλία παρουσίαζεται ακολούθως :
Ύψος ενίσχυσης
Τα ποσά στήριξης ανά στρέµµα:
• Χειµερινά σιτηρά: 36,7 ευρώ
• Ψυχανθή: 52,4 ευρώ
• ∆ενδρώδεις-θάµνοι-λοιπά µικρά καρποφόρα: 90 ευρώ
• Ελιά: 62,1 ευρώ
• Αµπέλια: 72,9 ευρώ
• Κηπευτικά: 60 ευρώ
• Φαρµακευτικά, αρωµατικά: 60 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι συνδημότες μας μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης στο τηλέφωνο: 2396330032.


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο