ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μήνες), συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 και συγκεκριμένα: 4 ατόμων ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, 2 ατόμων ΔΕ Οικοδόμων, 1 άτομο ΔΕ Αρχιτεχνίτης Ηλεκτρολόγος εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – εναερίτης και 13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Υποβολή αιτήσεων από τις 24-12-2018 έως και τις 27-12-2018 και ώρες από 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. στο Δήμο Θέρμης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοκρατίας 1, Θέρμη.
Πληροφορίες: κ.Βάσω Καραμούτσιου, τηλ.:2313 300747.

 


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο