ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμος Θέρμης προκηρύσσει  την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε θέματα δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) του δήμου.

Υποβολή αιτήσεων από τις 16-12-2018 έως και τις 20-12-2018 και ώρα από 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., αυτοπροσώπως ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη Δ/νση: Δήμος Θέρμης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοκρατίας 1, Θέρμη, τκ 57001.

Πληροφορίες: κ.Βάσω Καραμούτσιου, τηλ.:2313 300747.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2018 ( ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο