ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Ανακοινώσεις, Ενημέρωση, Προκηρύξεις|

Ο Δήμαρχος Θέρμης, ανακοινώνει την υπ. αριθμ. 14938/8-5-2020 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων  ειδικότητας: ΔΕ  Χειριστής Γεωργικού Ελκυστήρα (3 θέσεις) και ΥΕ Εργατών γενικών Καθηκόντων (3 θέσεις) με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ( πυροπροστασία).

Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: info@thermi.gov.gr  από  11-05-2020 έως και 15-05-2020..

Πληροφορίες στο τηλ.2313-300742, 743, 747.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2020

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο