ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ:

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης|

Ο Δήμος Θέρμης έθεσε σε διαβούλευση και γνωμοδότηση το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το 2016 σύμφωνα με το Άρθρο 75, του Ν. 3852/10. Η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διεξήχθη τη Δευτέρα 20/7 2015 αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας αναβλήθηκε και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής, η διαδιακασία επαναλήφθηκε ύστερα από τρεις (3) μέρες δηλαδή την Πέμπτη 23/7 όπου και συζητήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πρακτικό 1 -τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016- (αναβολή)

Πρακτικό 2 -τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016


Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο